Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slagugglebomal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Tinea bothniella
Slagugglebomal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd ca 16 mm (hanen) resp. 19–20 mm (honan). Huvudhåren är rostgula till bruna. Framvingarna är enfärgat grågula. Bakvingarna är ljusare vid basen. Arten är avbildad i originaluppsatsen via streckteckning (Svensson, 1953) och i Mutanen et al. (1998).
Utbredning
Länsvis förekomst för slagugglebomal Observationer i Sverige för slagugglebomal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten finns uppgiven från norra Fennoskandien, Estland, Ryssland till södra Sibirien (Bajkal) samt Mongoliet. I Norge upptäcktes arten 1984 inomhus då angrepp av larven iakttogs på klädesplagg av ylle på museet i Tynset, norra Hedmark. I Finland har slagugglebomal noterats från Åbotrakten till norra Österbotten. Den rapporterades funnen i en äldre skolbyggnad under tiden 3–8.VII 1995 i Pelkosenniemi, Kemi lappmark. 1995 insamlades tre exemplar i Savukoski i inre Kemi lappmark. I Sverige är arten bara funnen i Västerbotten, Norrbotten och Lule lappmark. Typdjuren kommer från Västerbotten: Degerfors, Böjern 2.VII.1935 (hane) och 19.VII.1938 (hona); Västerbotten, Burträsk 14.VII.1950, Vännäs, Hällfors 22.VII.1950 (typlokal) och Norrbotten, Luleå 14.VII.1948. Den ska också vara funnen i ett vassområde i Haparanda. Fynden i Fennoskandien tyder på att Tinea bothniella är en ytterst lokal och sällsynt art.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Arten beskrevs från nordligaste Sverige 1953, men har under senare år inte återfunnits. Eftersom arten lever i anslutning till stora ugglearter exempelvis slaguggla (Strix uralensis) kan den möjligen vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Slagugglebomal har hittats i en mängd olika biotoper. Den har påträffats inomhus i både uppvärmd och icke uppvärmd miljö. Den är också insamlad i det fria, där den möjligen har utvecklats i närbelägna fågelbon. I Finland har man kläckt den från spybollar av slaguggla. Sammantaget verkar larven leva på animaliskt avfall av diverse slag. Fjärilen har tagits från slutet av juni till strax efter mitten av augusti.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· rödmyror
· rödmyror
· slaguggla
· slaguggla
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tineidae (äkta malar), Släkte Tinea, Art Tinea bothniella Svensson, 1953 - slagugglebomal Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Arten beskrevs från nordligaste Sverige 1953, men har under senare år inte återfunnits. Eftersom arten lever i anslutning till stora ugglearter exempelvis slaguggla (Strix uralensis) kan den möjligen vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Vingbredd ca 16 mm (hanen) resp. 19–20 mm (honan). Huvudhåren är rostgula till bruna. Framvingarna är enfärgat grågula. Bakvingarna är ljusare vid basen. Arten är avbildad i originaluppsatsen via streckteckning (Svensson, 1953) och i Mutanen et al. (1998).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slagugglebomal

Länsvis förekomst och status för slagugglebomal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slagugglebomal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten finns uppgiven från norra Fennoskandien, Estland, Ryssland till södra Sibirien (Bajkal) samt Mongoliet. I Norge upptäcktes arten 1984 inomhus då angrepp av larven iakttogs på klädesplagg av ylle på museet i Tynset, norra Hedmark. I Finland har slagugglebomal noterats från Åbotrakten till norra Österbotten. Den rapporterades funnen i en äldre skolbyggnad under tiden 3–8.VII 1995 i Pelkosenniemi, Kemi lappmark. 1995 insamlades tre exemplar i Savukoski i inre Kemi lappmark. I Sverige är arten bara funnen i Västerbotten, Norrbotten och Lule lappmark. Typdjuren kommer från Västerbotten: Degerfors, Böjern 2.VII.1935 (hane) och 19.VII.1938 (hona); Västerbotten, Burträsk 14.VII.1950, Vännäs, Hällfors 22.VII.1950 (typlokal) och Norrbotten, Luleå 14.VII.1948. Den ska också vara funnen i ett vassområde i Haparanda. Fynden i Fennoskandien tyder på att Tinea bothniella är en ytterst lokal och sällsynt art.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Tineinae  
 • Släkte
  Tinea  
 • Art
  Tinea bothniellaSvensson, 1953 - slagugglebomal

Slagugglebomal har hittats i en mängd olika biotoper. Den har påträffats inomhus i både uppvärmd och icke uppvärmd miljö. Den är också insamlad i det fria, där den möjligen har utvecklats i närbelägna fågelbon. I Finland har man kläckt den från spybollar av slaguggla. Sammantaget verkar larven leva på animaliskt avfall av diverse slag. Fjärilen har tagits från slutet av juni till strax efter mitten av augusti.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Efterlämningar av djur (Har betydelse)
· rödmyror - Myrmica (Har betydelse)
· slaguggla - Strix uralensis (Har betydelse)
Inga kända hot kan noteras eftersom artens biologi och utbredning är så dåligt kartlagd.
Arten bör eftersökas och dess biologi, status och eventuella hotbild klarläggas.

Aarvik, L. 1987. Contribution to the knowledge of the Norwegian Lepidoptera II. Fauna norv., Ser. B, 34: 7–13.

Mutanen, M., et al. 1998. Pikkuperhostiedonannot 1996. Baptria 23 (2): 41–62.

Svensson, I. 1953. Eine neue Art der Gattung Tinea Zeller (Lepidoptera). Opusc. Ent. XVIII(2–3): 225–227.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tineoidea  
 • Familj
  Tineidae - äkta malar 
 • Underfamilj
  Tineinae  
 • Släkte
  Tinea  
 • Art
  Tinea bothniella, Svensson, 1953 - slagugglebomal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Bengt Å. Bengtsson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.