Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  slemsnärjepyssling

Organismgrupp Alger, Rödalger Acrochaetium dumontiae
Slemsnärjepyssling Alger, Rödalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Acrochaetium dumontiae är en liten marin art som bildar upp till 0,5 mm höga, mörkvioletta buskar eller kuddar på rödalgen röd slemsnärja (Dumontia contorta). Buskarna består av rikligt förgrenade trådar där i stort sett varje cell bär en förgrening. Cellerna i dessa trådar är upp till 24 µm långa och 8 µm breda. Tetrasporangier (upp till 11x18 µm) förekommer rikligt både längs trådarnas sidor och i dess ändar. Ofärgade hår kan påträffas på samma vis. Arten bildar också ett system av krypande, ofta oregelbundna och kortcelliga trådar längs ytan på värdarten. Från dessa trådar, och från basen av de upprätta buskformande trådarna, växer även trådar in endofytiskt mellan cellerna på värdplantan. Dessa trådar är också förgrenade. Acrochaetium dumontiae skulle kunna förväxlas med A. cytophagum som bildar likartade kuddar på rödalgen navelsloke (Porphyra umbilicalis). Förutom skillnaden i värdart växer dock den senare artens endofytiska trådar även in i värdväxtens celler och bildar s.k. haustorier.
Utbredning
Länsvis förekomst för slemsnärjepyssling Observationer i Sverige för slemsnärjepyssling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Acrochaetium dumontiae har endast påträffats i Öresund, både på den danska och svenska sidan. De senaste svenska fynden vid Kullen är från slutet av 1960-talet. Eftersom arten har så få svenska fynd är dess status svårbedömd och den klassificeras därför som DD.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
Den lilla rödalgen Acrochaetium dumontiae har endast rapporterats från Öresund. Von Wachenfeldt (1975) anger den som "very rare". Liksom för övriga pysslingalger gäller att arten mycket väl kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Lever endo/epifytiskt på rödalgen röd slemsnärja (Dumontia contorta) som i sin tur växer ner till några meters djup.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· röd slemsnärja
· röd slemsnärja
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Florideophyceae, Ordning Acrochaetiales, Familj Acrochaetiaceae, Släkte Acrochaetium (pysslingalger), Art Acrochaetium dumontiae (Rosenvinge) G.Hamel - slemsnärjepyssling Synonymer Chantransia dumontiae Rosenvinge, Chromastrum dumontiae (Rosenvinge) Papenfuss, Kylinia dumontiae (Rosenvinge) Papenfuss, Audouinella dumontiae (Rosenvinge) G.R. South & Tittley

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Den lilla rödalgen Acrochaetium dumontiae har endast rapporterats från Öresund. Von Wachenfeldt (1975) anger den som "very rare". Liksom för övriga pysslingalger gäller att arten mycket väl kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Acrochaetium dumontiae är en liten marin art som bildar upp till 0,5 mm höga, mörkvioletta buskar eller kuddar på rödalgen röd slemsnärja (Dumontia contorta). Buskarna består av rikligt förgrenade trådar där i stort sett varje cell bär en förgrening. Cellerna i dessa trådar är upp till 24 µm långa och 8 µm breda. Tetrasporangier (upp till 11x18 µm) förekommer rikligt både längs trådarnas sidor och i dess ändar. Ofärgade hår kan påträffas på samma vis. Arten bildar också ett system av krypande, ofta oregelbundna och kortcelliga trådar längs ytan på värdarten. Från dessa trådar, och från basen av de upprätta buskformande trådarna, växer även trådar in endofytiskt mellan cellerna på värdplantan. Dessa trådar är också förgrenade. Acrochaetium dumontiae skulle kunna förväxlas med A. cytophagum som bildar likartade kuddar på rödalgen navelsloke (Porphyra umbilicalis). Förutom skillnaden i värdart växer dock den senare artens endofytiska trådar även in i värdväxtens celler och bildar s.k. haustorier.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för slemsnärjepyssling

Länsvis förekomst och status för slemsnärjepyssling baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för slemsnärjepyssling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Acrochaetium dumontiae har endast påträffats i Öresund, både på den danska och svenska sidan. De senaste svenska fynden vid Kullen är från slutet av 1960-talet. Eftersom arten har så få svenska fynd är dess status svårbedömd och den klassificeras därför som DD.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Acrochaetium - pysslingalger 
 • Art
  Acrochaetium dumontiae(Rosenvinge) G.Hamel - slemsnärjepyssling
  Synonymer
  Chantransia dumontiae Rosenvinge
  Chromastrum dumontiae (Rosenvinge) Papenfuss
  Kylinia dumontiae (Rosenvinge) Papenfuss
  Audouinella dumontiae (Rosenvinge) G.R. South & Tittley

Lever endo/epifytiskt på rödalgen röd slemsnärja (Dumontia contorta) som i sin tur växer ner till några meters djup.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande), Epifyt

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· röd slemsnärja - Dumontia contorta (Viktig)
Kunskapsläget är för dåligt för att kunna man ska kunna uttala sig om eventuella hot, men värdväxten är vanligt förekommande.
Acrochaetium dumontiae har endast påträffats på röd slemsnärja och en riktad satsning på att genomsöka denna art skulle eventuellt kunna förbättra kunskapsläget.

Levring, T. 1935. Undersökningar över Öresund XIX. Zur Kenntnis der Algenflora von Kullen an der schwedischen Westküste. Lunds Univ. Årsskr. 31(4): 1-64.

Rosenvinge L.K. 1909. The marine algæ of Denmark - Contributions to their natural history. Part I. Introduction. Rhodophyceæ I. (Bangiales and Nemalionales). D. Kgl. Danske Vidensk. Skrifter, 7. Række, Naturvidensk. og Mathem. Afd., VII.1: 1-151 + 2 planscher, 2 kartor.

von Wachenfeldt. T. 1975. Marine benthic algae and the environment in the Öresund. I-III. doktorsavhandling, Lunds universitet, 328 s.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gustav Johansson

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Biliphyta  
 • Infrarike
  Rhodophyta  
 • Stam
  Rhodophyta - rödalger 
 • Understam
  Rhodophytina  
 • Klass
  Florideophyceae  
 • Underklass
  Nemaliophycidae  
 • Ordning
  Acrochaetiales  
 • Familj
  Acrochaetiaceae  
 • Släkte
  Acrochaetium - pysslingalger 
 • Art
  Acrochaetium dumontiae, (Rosenvinge) G.Hamel - slemsnärjepyssling
  Synonymer
  Chantransia dumontiae Rosenvinge
  Chromastrum dumontiae (Rosenvinge) Papenfuss
  Kylinia dumontiae (Rosenvinge) Papenfuss
  Audouinella dumontiae (Rosenvinge) G.R. South & Tittley
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Gustav Johansson