Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smal ängssyra

Organismgrupp Kärlväxter Rumex acetosa var. serpentinicola
Smal ängssyra Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för smal ängssyra Observationer i Sverige för smal ängssyra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Smal ängssyra är en mycket spenslig serpentinvarietet av ängssyra som växer i torra bergssprickor. Varieteten är känd från ett 20-tal lokaler i det fjällnära skogslandet i Jämtland samt Åsele och Lycksele lappmarker. Smal ängssyra hotas av gruvdrift och prospektering på de flesta av sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva sin världspopulation i Sverige (resten i Norge). Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (12-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 11472 (11472-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 84 (80-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar varieteten i kategorin Livskraftig (LC). Varieteten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer varieteten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Polygonaceae (slideväxter), Släkte Rumex (skräppor), Varietet Rumex acetosa var. serpentinicola Rune - smal ängssyra Synonymer Rumex acetosa ssp. serpentinicola (Rune) Nordh., Rumex acetosa ssp. acetosa var. serpentinicola

Kategori Nära hotad (NT)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Smal ängssyra är en mycket spenslig serpentinvarietet av ängssyra som växer i torra bergssprickor. Varieteten är känd från ett 20-tal lokaler i det fjällnära skogslandet i Jämtland samt Åsele och Lycksele lappmarker. Smal ängssyra hotas av gruvdrift och prospektering på de flesta av sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva sin världspopulation i Sverige (resten i Norge). Antalet reproduktiva individer skattas till 3000 (1500-5000). Antalet lokalområden i landet skattas till 15 (12-20). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 11472 (11472-15000) km² och förekomstarean (AOO) till 84 (80-100) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar varieteten i kategorin Livskraftig (LC). Varieteten bedöms inte vara hotad i dagsläget eftersom åtgärder genomförs för att minska utdöenderisken. Skulle dessa åtgärder upphöra kommer varieteten sannolikt att uppfylla kriterierna för lägst kategorin Sårbar (VU).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smal ängssyra

Länsvis förekomst och status för smal ängssyra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smal ängssyra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Polygonaceae - slideväxter 
 • Släkte
  Rumex - skräppor 
 • Art
  Rumex acetosa - ängssyra 
 • Underart
  Rumex acetosa subsp. acetosa - äkta ängssyra 
 • Varietet
  Rumex acetosa var. serpentinicolaRune - smal ängssyra
  Synonymer
  Rumex acetosa ssp. serpentinicola (Rune) Nordh.
  Rumex acetosa ssp. acetosa var. serpentinicola

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Polygonaceae - slideväxter 
 • Släkte
  Rumex - skräppor 
 • Art
  Rumex acetosa - ängssyra 
 • Underart
  Rumex acetosa subsp. acetosa - äkta ängssyra 
 • Varietet
  Rumex acetosa var. serpentinicola, Rune - smal ängssyra
  Synonymer
  Rumex acetosa ssp. serpentinicola (Rune) Nordh.
  Rumex acetosa ssp. acetosa var. serpentinicola
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.