Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  smal hönsarv

Organismgrupp Kärlväxter Cerastium fontanum var. kajanense
Smal hönsarv Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för smal hönsarv Observationer i Sverige för smal hönsarv
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Smal hönsarv är en serpentinvarietet av hönsarv som är känd från ett 15-tal serpentinklackar i det fjällnära skogslandet i Jämtland samt Åsele och Lycksele lappmarker. Varieteten hotas av gruvdrift och prospektering på de flesta av sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva sin världspopulation i Sverige (resten i Norge och Finland). Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (1200-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (6-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4468 (4468-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (60-80) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas varieteten som Nära hotad (NT). (D1+2).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Blottad mark
Blottad mark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Caryophyllales (nejlikordningen), Familj Caryophyllaceae (nejlikväxter), Släkte Cerastium (arvar), Varietet Cerastium fontanum var. kajanense (Kotil. & Salmi) Jalas - smal hönsarv Synonymer Cerastium holosteoides var. kajanense (Kotil. & Salmi) Hyl., Cerastium vulgatum var. kajanense Kotil. & Salmi, Serpentinhönsarv, Cerastium fontanum ssp. vulgare var. kajanense (Kotil. & Salmi) Jalas

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier D1+2
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Smal hönsarv är en serpentinvarietet av hönsarv som är känd från ett 15-tal serpentinklackar i det fjällnära skogslandet i Jämtland samt Åsele och Lycksele lappmarker. Varieteten hotas av gruvdrift och prospektering på de flesta av sina lokaler. Varieteten har troligen minst halva sin världspopulation i Sverige (resten i Norge och Finland). Antalet reproduktiva individer skattas till 1600 (1200-2000). Antalet lokalområden i landet skattas till 8 (6-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4468 (4468-6000) km² och förekomstarean (AOO) till 60 (60-80) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). Antalet individer bedöms överstiga gränsvärdet för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Utbredningens storlek är nära gränsvärdena för Sårbar (VU) enligt D-kriteriet. Därför rödlistas varieteten som Nära hotad (NT). (D1+2).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för smal hönsarv

Länsvis förekomst och status för smal hönsarv baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för smal hönsarv

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Cerastium - arvar 
 • Art
  Cerastium fontanum - hönsarv 
 • Underart
  Cerastium fontanum subsp. vulgare - vanlig hönsarv 
 • Varietet
  Cerastium fontanum var. kajanense(Kotil. & Salmi) Jalas - smal hönsarv
  Synonymer
  Cerastium holosteoides var. kajanense (Kotil. & Salmi) Hyl.
  Cerastium vulgatum var. kajanense Kotil. & Salmi
  Serpentinhönsarv
  Cerastium fontanum ssp. vulgare var. kajanense (Kotil. & Salmi) Jalas

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Blottad mark, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Exploatering/konstruktion (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Caryophyllales - nejlikordningen 
 • Familj
  Caryophyllaceae - nejlikväxter 
 • Släkte
  Cerastium - arvar 
 • Art
  Cerastium fontanum - hönsarv 
 • Underart
  Cerastium fontanum subsp. vulgare - vanlig hönsarv 
 • Varietet
  Cerastium fontanum var. kajanense, (Kotil. & Salmi) Jalas - smal hönsarv
  Synonymer
  Cerastium holosteoides var. kajanense (Kotil. & Salmi) Hyl.
  Cerastium vulgatum var. kajanense Kotil. & Salmi
  Serpentinhönsarv
  Cerastium fontanum ssp. vulgare var. kajanense (Kotil. & Salmi) Jalas
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.