Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  spikskinn

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Subulicium lautum
Spikskinn Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En utbredd, mycket tunn, gråaktig skinnsvamp vars fruktkroppar sitter tätt fästa mot underlaget. Hymeniet är slätt men under en lupp borsttaggigt tack vare de många utstickande cystiderna. Hyferna saknar söljor. Cystiderna är koniska, spetsiga, något tjockväggiga och växer ut från sidan av horisontella hyfer. Basidierna är klubbformade och sporerna så gott som runda.
Utbredning
Länsvis förekomst för spikskinn Observationer i Sverige för spikskinn
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Arten är samlad i Sverige på fem lokaler. I naturrservatet Storpissan på Omberg har den samlats tre olika år, senast 1983, i Västergötland har den samlats på två olika lokaler, senast 1987, dessutom i Gästrikland (Färnebofjärden) och i Västerbotten. Från Norge föreligger åtta registreringar, bl.a. från Knivsjellodden, Europas nordligaste punkt. Från Danmark är den rapporterad sex gånger medan den än så länge saknas i Finland. Arten förekommer med enstaka fynd i flera europeiska länder från Portugal till Estland. Den beskrevs på material från Toronto i Canada men har senare bara rapporterats från ytterligare en plats i Nordamerika. Arten har sannolikt en stabil population i landet och avsaknaden av fynd nyare än 1987 reflekterar troligen bara insamlingsaktiviteten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Nedbrytare i ved i barrskog med lövinslag. Få fynd, oklar ekologi och status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Nedbrytare på döda ormbunksstjälkar men också på multnande ved och ibland på bearbetat virke. Fyndet vid Knivsjellodden gjordes på drivved. Artens ekologiska spännvidd tycks vara mycket stor och det är svårt att tolka sambandet mellan multnande ved i ädellövskog på Sjælland och saltdränkt drivved vid Norra Ishavet.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· gran
· gran
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Hymenochaetales, Familj Hymenochaetales, genera incertae sedis, Släkte Subulicium, Art Subulicium lautum (Jackson) Hjortstam & Ryvarden - spikskinn Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Ej bedömd (NE)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Nedbrytare i ved i barrskog med lövinslag. Få fynd, oklar ekologi och status. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En utbredd, mycket tunn, gråaktig skinnsvamp vars fruktkroppar sitter tätt fästa mot underlaget. Hymeniet är slätt men under en lupp borsttaggigt tack vare de många utstickande cystiderna. Hyferna saknar söljor. Cystiderna är koniska, spetsiga, något tjockväggiga och växer ut från sidan av horisontella hyfer. Basidierna är klubbformade och sporerna så gott som runda.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för spikskinn

Länsvis förekomst och status för spikskinn baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för spikskinn

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten är samlad i Sverige på fem lokaler. I naturrservatet Storpissan på Omberg har den samlats tre olika år, senast 1983, i Västergötland har den samlats på två olika lokaler, senast 1987, dessutom i Gästrikland (Färnebofjärden) och i Västerbotten. Från Norge föreligger åtta registreringar, bl.a. från Knivsjellodden, Europas nordligaste punkt. Från Danmark är den rapporterad sex gånger medan den än så länge saknas i Finland. Arten förekommer med enstaka fynd i flera europeiska länder från Portugal till Estland. Den beskrevs på material från Toronto i Canada men har senare bara rapporterats från ytterligare en plats i Nordamerika. Arten har sannolikt en stabil population i landet och avsaknaden av fynd nyare än 1987 reflekterar troligen bara insamlingsaktiviteten.
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Subulicium  
 • Art
  Subulicium lautum(Jackson) Hjortstam & Ryvarden - spikskinn

Nedbrytare på döda ormbunksstjälkar men också på multnande ved och ibland på bearbetat virke. Fyndet vid Knivsjellodden gjordes på drivved. Artens ekologiska spännvidd tycks vara mycket stor och det är svårt att tolka sambandet mellan multnande ved i ädellövskog på Sjælland och saltdränkt drivved vid Norra Ishavet.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· gran - Picea abies (Viktig)
Det går inte att bedöma om areella näringar eller markexploatering utör något hot mot arten. Arten är möjligen extremt sällsynt och hotas då av slumpfaktorer men troligare är att den är förbisedd.
Riktad inventering av skinnsvamp på efemära substrat, som t.ex. ormbunkar, kan ge värdefull information om flera sällsynta arter och deras levnadskrav.

Eriksson, J., Hjortstam, K. & Ryvarden, L. 1984. The Corticiaceae of North Europe, vol 7. Fungiflora, Oslo.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Hymenochaetales  
 • Familj
  Hymenochaetales, genera incertae sedis  
 • Släkte
  Subulicium  
 • Art
  Subulicium lautum, (Jackson) Hjortstam & Ryvarden - spikskinn
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Karl-Henrik Larsson 2012