Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  stormhattsrotvecklare

Organismgrupp Fjärilar, Vecklare Endothenia hebesana
Stormhattsrotvecklare Fjärilar, Vecklare

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Vingbredd 13–18 mm. Framvingarna mörka, ljusast närmast bakhörnen; rotfältet med små grupper av svarta fjäll som delvis bildar gräns mot inre mellanfältet, mittfält med stor oregelbunden svart fläck på framkanten och i övrigt med några små grupper av svarta fjäll, en svart diskpunkt och bakom vingvecket en liten vit utåt svartbegränsad fläck, från utkanten ett kort smalt svart band snett inåtriktat, vingytan i övrigt mest med grå fjäll men även rödgula och vitspetsade fjäll förekommer; fransar svartaktiga, något blyglänsande. Bakvingar brungrå med mörkare band närmast utkanten, fransar ljusare. Svartvit bild finns i Svensson (1981). Arten skiljes från den nordliga formen av den i medeltal mindre brämrotvecklaren Endothenia marginana tarandina på en dubbel rostfärgad hårtofs på mellankroppens bakkant.
Utbredning
Länsvis förekomst för stormhattsrotvecklare Observationer i Sverige för stormhattsrotvecklare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Stormhattrotvecklaren har en mycket begränsad utbredning i Europa men förekommer sannolikt vidare österut i Sibirien och har beskrivits från Nordamerika. Den är exempelvis känd från ryska Karelen. Inom Nordens nuvarande gränser har den upptäckts först sent, först i sydöstra Norge 3.VI.1970 (Opheim 1972), sedan i Sverige i Söråker, Medelpad 15.VI.1980 och fortsättningsvis på Getberget 16.VI samt i Bräcke, Jämtland 17.VI (Svensson 1981). På de begränsade lokalerna kan den förekomma talrikt och det kan förväntas att den kommer att hittas också i södra Lappland, där värdväxten förekommer.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Förekommer endast i ett begränsat område i mellersta Norrland trots att värdväxten stormhatt (Aconitum lycoctonum) är avsevärt mer utbredd. Troligen finns arten främst i områden där marken är mycket mineralrik eller kalkpåverkad. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (800-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (80-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Ekologi
Fjärilen flyger på dagen i juni (Svensson 1993) på hyggen och andra öppna marker lågt över eller nere bland bladen av värdväxten nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum. Larven är inte beskriven, men puppan är funnen i början av juni innanför ett runt hål i en fjorårsstängel (Aarvik i brev 4.VI.1980).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Barrskog
Barrskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· vargstormhatt
· vargstormhatt
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Tortricidae (vecklare), Släkte Endothenia, Art Endothenia hebesana (Walker, 1863) - stormhattsrotvecklare Synonymer stormhattrotvecklare

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ab(iii)+2ab(iii)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nära hotad (NT)
 • 2005 Nära hotad (NT)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Förekommer endast i ett begränsat område i mellersta Norrland trots att värdväxten stormhatt (Aconitum lycoctonum) är avsevärt mer utbredd. Troligen finns arten främst i områden där marken är mycket mineralrik eller kalkpåverkad. Antalet lokalområden i landet skattas till 50 (20-200). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 1500 (800-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 200 (80-800) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser kvalitén på artens habitat. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Livskraftig (LC) till Nära hotad (NT). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ab(iii)+2ab(iii)).
Vingbredd 13–18 mm. Framvingarna mörka, ljusast närmast bakhörnen; rotfältet med små grupper av svarta fjäll som delvis bildar gräns mot inre mellanfältet, mittfält med stor oregelbunden svart fläck på framkanten och i övrigt med några små grupper av svarta fjäll, en svart diskpunkt och bakom vingvecket en liten vit utåt svartbegränsad fläck, från utkanten ett kort smalt svart band snett inåtriktat, vingytan i övrigt mest med grå fjäll men även rödgula och vitspetsade fjäll förekommer; fransar svartaktiga, något blyglänsande. Bakvingar brungrå med mörkare band närmast utkanten, fransar ljusare. Svartvit bild finns i Svensson (1981). Arten skiljes från den nordliga formen av den i medeltal mindre brämrotvecklaren Endothenia marginana tarandina på en dubbel rostfärgad hårtofs på mellankroppens bakkant.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för stormhattsrotvecklare

Länsvis förekomst och status för stormhattsrotvecklare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för stormhattsrotvecklare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Stormhattrotvecklaren har en mycket begränsad utbredning i Europa men förekommer sannolikt vidare österut i Sibirien och har beskrivits från Nordamerika. Den är exempelvis känd från ryska Karelen. Inom Nordens nuvarande gränser har den upptäckts först sent, först i sydöstra Norge 3.VI.1970 (Opheim 1972), sedan i Sverige i Söråker, Medelpad 15.VI.1980 och fortsättningsvis på Getberget 16.VI samt i Bräcke, Jämtland 17.VI (Svensson 1981). På de begränsade lokalerna kan den förekomma talrikt och det kan förväntas att den kommer att hittas också i södra Lappland, där värdväxten förekommer.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Endothenia  
 • Art
  Endothenia hebesana(Walker, 1863) - stormhattsrotvecklare
  Synonymer
  stormhattrotvecklare

Fjärilen flyger på dagen i juni (Svensson 1993) på hyggen och andra öppna marker lågt över eller nere bland bladen av värdväxten nordisk stormhatt Aconitum lycoctonum. Larven är inte beskriven, men puppan är funnen i början av juni innanför ett runt hål i en fjorårsstängel (Aarvik i brev 4.VI.1980).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Löv-/barrblandskog, Barrskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· vargstormhatt - Aconitum lycoctonum (Viktig)
Något hot kan för närvarande inte förutses utan arten gynnas närmast av det gängse hyggesskogsbruket.

Påverkan
 • Förstörelse av habitat/substrat (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)
För att få mer klarhet om artens livsvillkor bör larvens levnadssätt undersökas.

Opheim, M. 1972, The North American Tortricid Moth, Endothenia hebesana (Walker, 1863), a member of the Fennoscandian fauna. Entomologist’s Record 15/I/72: 20–22.

Svensson, I. 1981 Anmärkningsvärda fynd av Microlepidoptera I Sverige 1980. Ent. Tidskr. 102: 83–97.

Svensson, I. 1993. Fjärilkalender. Hans Hellberg. Lofotengatan 16 Husby, 164 33 KISTA.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Tortricoidea  
 • Familj
  Tortricidae - vecklare 
 • Underfamilj
  Olethreutinae  
 • Släkte
  Endothenia  
 • Art
  Endothenia hebesana, (Walker, 1863) - stormhattsrotvecklare
  Synonymer
  stormhattrotvecklare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ingvar Svensson 2002. © ArtDatabanken, SLU 2005.