Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  styv glandelfibbla

Organismgrupp Kärlväxter Hieracium subglaucovirens
Styv glandelfibbla Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för styv glandelfibbla Observationer i Sverige för styv glandelfibbla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Sårbar (VU)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Känd från Småland, Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Östergötland, Närke, Värmland, Västmanland, Dalarna, Hälsingland och Härjedalen. Få aktuella lokaler! - förefaller starkt minskande. Antalet reproduktiva individer skattas till 6800 (4200-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (85-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (340-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i)).
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Magnoliopsida (tvåhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asterales (asterordningen), Familj Asteraceae (korgblommiga), Släkte Hieracium (hökfibblor), Art Hieracium subglaucovirens Zahn ex Johanss. & Sam. - styv glandelfibbla Synonymer Hieracium vulgatum ssp. subglaucovirens Dahlst. & Zahn, Hieracium glaucovirens (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst., Hieracium murorum ssp. glaucovirens Dahlst. ex Stenst., Hieracium vulgatum var. integrifolium Lindeb p.p.

Kategori Sårbar (VU)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Känd från Småland, Bohuslän, Dalsland, Västergötland, Östergötland, Närke, Värmland, Västmanland, Dalarna, Hälsingland och Härjedalen. Få aktuella lokaler! - förefaller starkt minskande. Antalet reproduktiva individer skattas till 6800 (4200-20000). Antalet lokalområden i landet skattas till 200 (85-300). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 800 (340-1200) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Sårbar (VU). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Sårbar (VU). Detta i kombination med att utbredningsområdet är kraftigt fragmenterat och fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. Fortgående minskning förekommer i kombination med att antalet reproduktiva individer är lågt vilket gör att arten hamnar i kategorin Sårbar (VU). (B2ab(ii,iii,iv,v); C2a(i)).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för styv glandelfibbla

Länsvis förekomst och status för styv glandelfibbla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för styv glandelfibbla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Vulgata - hagfibblor 
 • Art
  Hieracium subglaucovirensZahn ex Johanss. & Sam. - styv glandelfibbla
  Synonymer
  Hieracium vulgatum ssp. subglaucovirens Dahlst. & Zahn
  Hieracium glaucovirens (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.
  Hieracium murorum ssp. glaucovirens Dahlst. ex Stenst.
  Hieracium vulgatum var. integrifolium Lindeb p.p.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Trädbärande gräsmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Magnoliopsida - tvåhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asterales - asterordningen 
 • Familj
  Asteraceae - korgblommiga 
 • Släkte
  Hieracium - hökfibblor 
 • Sektion
  Hieracium sect. Vulgata - hagfibblor 
 • Art
  Hieracium subglaucovirens, Zahn ex Johanss. & Sam. - styv glandelfibbla
  Synonymer
  Hieracium vulgatum ssp. subglaucovirens Dahlst. & Zahn
  Hieracium glaucovirens (Dahlst. ex Stenstr.) Dahlst.
  Hieracium murorum ssp. glaucovirens Dahlst. ex Stenst.
  Hieracium vulgatum var. integrifolium Lindeb p.p.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.