Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartråtta

Organismgrupp Däggdjur Rattus rattus
Svartråtta Däggdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Svartråttans kroppslängd uppgår till 95–240 mm och svanslängden till 115–260 mm. Svansen är alltså längre än kroppen, i motsats till förhållandet hos brunråtta. Skiljer sig vidare från brunråtta genom att svansen har samma färg på ovan- som undersidan (tvåfärgad hos brunråtta) och att öronen är proportionellt större och nästan helt utan hår. Svartråtta är dessutom slankare och betydligt mera rörlig än brunråtta. Pälsens färg ger föga vägledning då det hos bägge arterna förekommer både bruna och svarta individer. Mörka individer av vattensork förväxlas ofta med svartråtta. Vattensorkens svans är emellertid märkbart kortare än kroppen. Dessutom har vattensorken mycket små öron.
Utbredning
Länsvis förekomst för svartråtta Observationer i Sverige för svartråtta
Svensk förekomst
Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Svartråtta anses härstamma från sydöstra Asien. Via båttrafik etc har den spritt sig och förekommer numera över större delen av jordens varma och tempererade områden. Till Europa kom arten sannolikt under förhistorisk tid. I Sverige omfattade artens utbredning södra och mellersta delarna upp till Hälsingland och Ångermanland. Redan 30 år efter brunråttans, Rattus norvegicus, kolonisation av landet (1790-talet) angavs svartråtta som alltmer sällsynt. Omkring 1890 fanns endast spridda rester kvar av artens tidigare sammanhängande utbredningsområde; restpopulationer i delar av Hälsingland samt i norra Halland med angränsande delar av Västergötland. Från det senare området försvann svartråttan omkring 1940 medan den fanns kvar i Arbrå socken i Hälsingland ännu 1951. Därefter rapporterades endast sporadiska fynd, främst från vissa större hamnstäder. I mitten av 1980-talet etablerade sig en liten population i ett sädesmagasin i Kalmars hamnområde. Trots bekämpningsåtgärder, kemiska (råttgift) och biologiska (katter), överlevde populationen i cirka tio år och försvann först 1994. Det är för närvarande okänt om arten fortfarande finns kvar med en fast stam i Sverige. Närmast kända fasta populationer finns i norra Tyskland, norra Polen och i Baltikum.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Svart råtta har tidigare haft en utbredning över södra och mellersta Sverige upp till Hälsingland och Ångermanland. Arten minskade kraftigt i och med den bruna råttans kolonisation av landet under 1790-talet och 1890 fanns endast spridda rester kvar av artens tidigare sammanhängande utbredningsområde. Ännu 1951 fanns svarta råttan kvar i Arbrå socken i Hälsningland men därefter rapporterades endast sporadiska fynd från vissa hamnstäder. Regelbunden reproduktion skedde senast i ett sädesmagasin i Kalmars hamnområde från mitten av 1980-talet till 1994. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Svartråtta är mer bunden till byggnader och tätorter än vad fallet är hos brunråtta. Uppehåller sig vid torra varma platser i förrådsbyggnader, människoboningar och fartyg (en undersökning av över 27 000 råttor ombord visade att 96 % bestod av den svartråtta). I byggnader där både brunråtta och svartråtta uppehåller sig, finns den förra i källarregionen, den senare på tak och i vindsutrymmen. Huvudsakligen nattaktiv. Klättrar och hoppar utmärkt men simmar ej gärna och gräver ej gångar som brunråtta. Arten är allätare men den föredrar vegetabilier (säd och dylikt). Boet byggs av mjukt material, ofta på vindar. Dräktighetstid 20–29 dygn. Föder ungar minst två gånger per år, 3–9 ungar per kull. Könsmogen vid tre månaders ålder. Svartråtta anses i Sverige bli utkonkurrerad av brunråtta där båda arterna utnyttjar gemensamma biotoper. Populationen i Kalmar vållade problem genom avbitning av elektriska ledningar. Däremot medförde de inga speciella sanitära problem.
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Inomhusmiljöer
Inomhusmiljöer
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Mammalia (däggdjur), Ordning Rodentia (gnagare), Familj Muridae (råttdjur), Släkte Rattus, Art Rattus rattus (Linnaeus, 1758) - svartråtta Synonymer Mus rattus Linnaeus, 1758, hanråtta, takråtta, svart råtta

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Dokumentation Svart råtta har tidigare haft en utbredning över södra och mellersta Sverige upp till Hälsingland och Ångermanland. Arten minskade kraftigt i och med den bruna råttans kolonisation av landet under 1790-talet och 1890 fanns endast spridda rester kvar av artens tidigare sammanhängande utbredningsområde. Ännu 1951 fanns svarta råttan kvar i Arbrå socken i Hälsningland men därefter rapporterades endast sporadiska fynd från vissa hamnstäder. Regelbunden reproduktion skedde senast i ett sädesmagasin i Kalmars hamnområde från mitten av 1980-talet till 1994. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Svartråttans kroppslängd uppgår till 95–240 mm och svanslängden till 115–260 mm. Svansen är alltså längre än kroppen, i motsats till förhållandet hos brunråtta. Skiljer sig vidare från brunråtta genom att svansen har samma färg på ovan- som undersidan (tvåfärgad hos brunråtta) och att öronen är proportionellt större och nästan helt utan hår. Svartråtta är dessutom slankare och betydligt mera rörlig än brunråtta. Pälsens färg ger föga vägledning då det hos bägge arterna förekommer både bruna och svarta individer. Mörka individer av vattensork förväxlas ofta med svartråtta. Vattensorkens svans är emellertid märkbart kortare än kroppen. Dessutom har vattensorken mycket små öron.

Svensk förekomst Ej längre bofast, nu endast tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för svartråtta

Länsvis förekomst och status för svartråtta baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartråtta

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Svartråtta anses härstamma från sydöstra Asien. Via båttrafik etc har den spritt sig och förekommer numera över större delen av jordens varma och tempererade områden. Till Europa kom arten sannolikt under förhistorisk tid. I Sverige omfattade artens utbredning södra och mellersta delarna upp till Hälsingland och Ångermanland. Redan 30 år efter brunråttans, Rattus norvegicus, kolonisation av landet (1790-talet) angavs svartråtta som alltmer sällsynt. Omkring 1890 fanns endast spridda rester kvar av artens tidigare sammanhängande utbredningsområde; restpopulationer i delar av Hälsingland samt i norra Halland med angränsande delar av Västergötland. Från det senare området försvann svartråttan omkring 1940 medan den fanns kvar i Arbrå socken i Hälsingland ännu 1951. Därefter rapporterades endast sporadiska fynd, främst från vissa större hamnstäder. I mitten av 1980-talet etablerade sig en liten population i ett sädesmagasin i Kalmars hamnområde. Trots bekämpningsåtgärder, kemiska (råttgift) och biologiska (katter), överlevde populationen i cirka tio år och försvann först 1994. Det är för närvarande okänt om arten fortfarande finns kvar med en fast stam i Sverige. Närmast kända fasta populationer finns i norra Tyskland, norra Polen och i Baltikum.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Synapsida - synapsider 
 • Klass
  Mammalia - däggdjur 
 • Infraklass
  Placentalia - högre däggdjur 
 • Ranglös
  Boreoeutheria  
 • Överordning
  Euarchontoglires  
 • Ordning
  Rodentia - gnagare 
 • Underordning
  Myomorpha - råttartade gnagare 
 • Överfamilj
  Muroidea  
 • Familj
  Muridae - råttdjur 
 • Underfamilj
  Murinae  
 • Släkte
  Rattus  
 • Art
  Rattus rattus(Linnaeus, 1758) - svartråtta
  Synonymer
  Mus rattus Linnaeus, 1758
  hanråtta
  takråtta
  svart råtta

Svartråtta är mer bunden till byggnader och tätorter än vad fallet är hos brunråtta. Uppehåller sig vid torra varma platser i förrådsbyggnader, människoboningar och fartyg (en undersökning av över 27 000 råttor ombord visade att 96 % bestod av den svartråtta). I byggnader där både brunråtta och svartråtta uppehåller sig, finns den förra i källarregionen, den senare på tak och i vindsutrymmen. Huvudsakligen nattaktiv. Klättrar och hoppar utmärkt men simmar ej gärna och gräver ej gångar som brunråtta. Arten är allätare men den föredrar vegetabilier (säd och dylikt). Boet byggs av mjukt material, ofta på vindar. Dräktighetstid 20–29 dygn. Föder ungar minst två gånger per år, 3–9 ungar per kull. Könsmogen vid tre månaders ålder. Svartråtta anses i Sverige bli utkonkurrerad av brunråtta där båda arterna utnyttjar gemensamma biotoper. Populationen i Kalmar vållade problem genom avbitning av elektriska ledningar. Däremot medförde de inga speciella sanitära problem.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö, Inomhusmiljöer

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
Svartråtta lär ha stora svårigheter att åter etablera en fast stam i vårt land, huvudsakligen beroende på den giftbekämpning som förekommer mot råttor inom hamnområden etc. Tillgången på lämpliga uppehållsorter är dessutom begränsad.

Påverkan
 • Händelser utanför Sverige (Viss negativ effekt)
 • Jakt/insamling (Stor negativ effekt)
 • Närvaro av annan art (Stor negativ effekt)
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
Genom inventeringar, eller framför allt kontroll av inkomna rapporter, bör man undersöka huruvida arten lever kvar i landet med någon reproducerande population.
Utländska namn – NO: Svartrotte, DK: Sort rotte, FI: Mustarotta, GB: Black Rat.

Bergström, U. 1953. Den svarta och den bruna råttan.I: Notini, G. & Haglund, B. (red.). Svenska Djur, Däggdjuren. Band 1. Stockholm.

Bjärvall, A. & Ullström, S. 2010. Däggdjur i Sverige. Bonnier Fakta.

Hanström, B. 1963. Svarta råttan. I: Hanström, B. (red.). Djurens Värld. Band 12. Malmö.

Malmquist, G. 1984. En mumifierad svart råtta i Junsele, Ångermanland. Fauna och Flora 79: 44.

Mitchell-Jones, A.J., Amori, G., Bogdanowicz, W., Krystufek, B., Reijnders, P.J.H., Spitzenberger, F., Stubbe, M., Thissen, J.B.M., Vohralík, V. & Zima, J. 1999. The Atlas of European Mammals. London.

Nybelin, O. 1952. Lever svarta råttan kvar i Halland? I: Skottsberg, C. & Curry-Lindahl, K. Natur i Halland. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Martin Tjernberg & Lennart Hansson 1977. Rev. Ingemar Ahlén 1995 & 2002, Martin Tjernberg 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Synapsida - synapsider 
 • Klass
  Mammalia - däggdjur 
 • Infraklass
  Placentalia - högre däggdjur 
 • Ranglös
  Boreoeutheria  
 • Överordning
  Euarchontoglires  
 • Ordning
  Rodentia - gnagare 
 • Underordning
  Myomorpha - råttartade gnagare 
 • Överfamilj
  Muroidea  
 • Familj
  Muridae - råttdjur 
 • Underfamilj
  Murinae  
 • Släkte
  Rattus  
 • Art
  Rattus rattus, (Linnaeus, 1758) - svartråtta
  Synonymer
  Mus rattus Linnaeus, 1758
  hanråtta
  takråtta
  svart råtta
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Martin Tjernberg & Lennart Hansson 1977. Rev. Ingemar Ahlén 1995 & 2002, Martin Tjernberg 2010 © ArtDatabanken, SLU 2010.