Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sydhedmyra

Organismgrupp Steklar, Myror Formica bruni
Sydhedmyra Steklar, Myror

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arbetare: Längd 4,5–7 mm. Sydhedmyra är en av de tre hedmyrearter som har håriga ögon, men håren är kortare än hos de två andra arterna och kan därför vara svåra att se. Munskölden har endast borst vid och strax bakom framkanten, och liksom hos hårig hedmyra Formica (C.) exsecta och smalhuvad hedmyra F. (C.) fennica når åtminstone något av de åtliggande håren över munsköldens framkant med minst halva sin längd. På mellankroppens översida saknas utstående hår, men ibland finns något enstaka sådant på framhöftens framsida. På bakkroppens översida finns utstående hår endast på fjärde och femte (ibland även tredje) segmentet. När ögonhåren inte syns kan det vara svårt att skilja denna art från matt hedmyra F. (C.) foreli. Den säkraste skillnaden är då att åtminstone några av de åtliggande håren på munskölden når ut över kanten, vilket de inte gör hos matt hedmyra.

Drottning: Längd 6,5–7,5 mm. I regel något större än arbetaren. Behåring ungefär som hos denna, men alltid med kraftig, något upprest liggande behåring på mellankroppen samt tät åtliggande behåring på hjässan och bakkroppens översida. Utstående hår på bakkroppens översida kan finnas redan på det andra segmentet. Huvudet har samma svaga glans som hos hårig hedmyra F. (C.) exsecta.

Hane: Längd 5,5–7 mm. Ögonen är håriga. Mellankroppen och framhöfternas framsida kan ha något utstående hår. Den åtliggande behåringen på hjässan är kort och tätare än hos andra hedmyrearter (med undantag för matt hedmyra F. (C.) foreli).
Utbredning
Länsvis förekomst för sydhedmyra Observationer i Sverige för sydhedmyra
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Sydhedmyra är funnen på ett 50-tal platser, de flesta i de franska och schweiziska Alperna. Övriga fynd är från Spanien, forna Jugoslavien, Österrike och Tyskland samt Sverige (Andrarum och Degeberga i östra Skåne samt vid sjön Åsnen i södra Småland).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
En dåligt känd art med endast tre lokaler i Skåne och Småland. Bygger sina bon på sandiga eller kalkrika soliga lokaler. Arten är svårbestämd och förväxlingsrisk med närstående arter skapar osäkerhet kring artens faktiska utbredning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Kunskapen om sydhedmyra är sparsam. De två fyndplatserna i Skåne är friska till torra ängar med kort vegetation, i det ena fallet med glest stående enbuskar. Stacken, som består av fina, avklippta grässtrån, är oftast inte större än 50 cm i diameter med ingångshålet vid stackens bas. Arten bildar oftast samhällen med flera, sammanhängande stackar. Könsdjur förekommer från början av juli till mitten av augusti.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Buskmark
Buskmark
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Formicidae (myror), Släkte Formica (stormyror), Art Formica bruni Kutter, 1967 - sydhedmyra Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation En dåligt känd art med endast tre lokaler i Skåne och Småland. Bygger sina bon på sandiga eller kalkrika soliga lokaler. Arten är svårbestämd och förväxlingsrisk med närstående arter skapar osäkerhet kring artens faktiska utbredning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Arbetare: Längd 4,5–7 mm. Sydhedmyra är en av de tre hedmyrearter som har håriga ögon, men håren är kortare än hos de två andra arterna och kan därför vara svåra att se. Munskölden har endast borst vid och strax bakom framkanten, och liksom hos hårig hedmyra Formica (C.) exsecta och smalhuvad hedmyra F. (C.) fennica når åtminstone något av de åtliggande håren över munsköldens framkant med minst halva sin längd. På mellankroppens översida saknas utstående hår, men ibland finns något enstaka sådant på framhöftens framsida. På bakkroppens översida finns utstående hår endast på fjärde och femte (ibland även tredje) segmentet. När ögonhåren inte syns kan det vara svårt att skilja denna art från matt hedmyra F. (C.) foreli. Den säkraste skillnaden är då att åtminstone några av de åtliggande håren på munskölden når ut över kanten, vilket de inte gör hos matt hedmyra.

Drottning: Längd 6,5–7,5 mm. I regel något större än arbetaren. Behåring ungefär som hos denna, men alltid med kraftig, något upprest liggande behåring på mellankroppen samt tät åtliggande behåring på hjässan och bakkroppens översida. Utstående hår på bakkroppens översida kan finnas redan på det andra segmentet. Huvudet har samma svaga glans som hos hårig hedmyra F. (C.) exsecta.

Hane: Längd 5,5–7 mm. Ögonen är håriga. Mellankroppen och framhöfternas framsida kan ha något utstående hår. Den åtliggande behåringen på hjässan är kort och tätare än hos andra hedmyrearter (med undantag för matt hedmyra F. (C.) foreli).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för sydhedmyra

Länsvis förekomst och status för sydhedmyra baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för sydhedmyra

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Sydhedmyra är funnen på ett 50-tal platser, de flesta i de franska och schweiziska Alperna. Övriga fynd är från Spanien, forna Jugoslavien, Österrike och Tyskland samt Sverige (Andrarum och Degeberga i östra Skåne samt vid sjön Åsnen i södra Småland).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Formicinae - bitmyror 
 • Tribus
  Formicini  
 • Släkte
  Formica - stormyror 
 • Undersläkte
  Formica (Coptoformica) - hedmyror 
 • Art
  Formica bruniKutter, 1967 - sydhedmyra

Kunskapen om sydhedmyra är sparsam. De två fyndplatserna i Skåne är friska till torra ängar med kort vegetation, i det ena fallet med glest stående enbuskar. Stacken, som består av fina, avklippta grässtrån, är oftast inte större än 50 cm i diameter med ingångshålet vid stackens bas. Arten bildar oftast samhällen med flera, sammanhängande stackar. Könsdjur förekommer från början av juli till mitten av augusti.

Ekologisk grupp: "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark, Öppna gräsmarker

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Inget direkt hot föreligger men igenväxning kan vara ett problem lokalt eller på längre sikt.
Man bör upprätthålla ett hårt betestryck som skapar en låg ört- och gräsvegetation och som förhindrar varje form av buskvegetation att komma upp.
Etymologi: bruni = efter den schweiziske myrmekologen Rudolf Brun (1885–1969).

Uttal: [Formíka brúni].

Douwes, P. 2012. Formica bruni sydhedmyra, s. 185. – I: Nationalnyckeln till Sveriges flora och fauna. Steklar: Myror–getingar. Hymenoptera: Formicidae–Vespidae. ArtDatabanken, SLU, Uppsala.

Seifert, B. 2000. Die Ameisen Mittel- und Nordeuropas. Lutra, Bautzen.

Seifert, B. 2000. A taxonomic revision of the ant subgenus Coptoformica Müller, 1923 (Hymenoptera:Formicidae). Zoosystema 22:517–568.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2012. Rev. Anders Hagman 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Formicidae - myror 
 • Underfamilj
  Formicinae - bitmyror 
 • Tribus
  Formicini  
 • Släkte
  Formica - stormyror 
 • Undersläkte
  Formica (Coptoformica) - hedmyror 
 • Art
  Formica bruni, Kutter, 1967 - sydhedmyra
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Per Douwes 2012. Rev. Anders Hagman 2015.