Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tundrastarr

Organismgrupp Kärlväxter Carex aquatilis subsp. stans
Tundrastarr Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för tundrastarr Observationer i Sverige för tundrastarr
Svensk förekomst
Osäkert om påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Tundrastarr, som är en nordlig underart till norrlandsstarr, är funnen på sex spridda lokaler i Norrbottens län (Pite och Torne Lappmarker samt landskapet Norrbotten) 2001-2012. Växtmiljöerna beskrivs som myr, bäckkant, sjöstrand, fjällhed och vägdike. Underarten är sannolikt förbisedd, dess status därmed okänd och den bör eftersökas mer för specifik rödlistekategori-bedömning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Sötvattensstrand
Sötvattensstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Poales (gräsordningen), Familj Cyperaceae (halvgräs), Släkte Carex (starrar), Underart Carex aquatilis subsp. stans (Drejer) Hultén - tundrastarr Synonymer Carex stans Drejer, Carex concolor R.Br., Carex aquatilis ssp. stans (Drejer) Hultén

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Tundrastarr, som är en nordlig underart till norrlandsstarr, är funnen på sex spridda lokaler i Norrbottens län (Pite och Torne Lappmarker samt landskapet Norrbotten) 2001-2012. Växtmiljöerna beskrivs som myr, bäckkant, sjöstrand, fjällhed och vägdike. Underarten är sannolikt förbisedd, dess status därmed okänd och den bör eftersökas mer för specifik rödlistekategori-bedömning. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Osäkert om påträffad
Länsvis förekomst för tundrastarr

Länsvis förekomst och status för tundrastarr baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tundrastarr

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex aquatilis - norrlandsstarr 
 • Underart
  Carex aquatilis subsp. stans(Drejer) Hultén - tundrastarr
  Synonymer
  Carex stans Drejer
  Carex concolor R.Br.
  Carex aquatilis ssp. stans (Drejer) Hultén

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Sötvattensstrand

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Dikning/torrläggning (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Poales - gräsordningen 
 • Familj
  Cyperaceae - halvgräs 
 • Släkte
  Carex - starrar 
 • Art
  Carex aquatilis - norrlandsstarr 
 • Underart
  Carex aquatilis subsp. stans, (Drejer) Hultén - tundrastarr
  Synonymer
  Carex stans Drejer
  Carex concolor R.Br.
  Carex aquatilis ssp. stans (Drejer) Hultén
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.