Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  tvärbandvingad skridfluga

Organismgrupp Tvåvingar, Flugor Rainieria calceata
Tvärbandvingad skridfluga Tvåvingar, Flugor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Den tvärbandvingade skridflugan är en iögonenfallande, långsmal, blanksvart fluga ca 10 mm lång, med långa tunna ben. Huvudet har starkt utskjutande munkant. Bröstsidorna har vitskimrande fläckar Arten har ett brett, svart band tvärs över vingarna och svart vingspets.
Utbredning
Länsvis förekomst för tvärbandvingad skridfluga Observationer i Sverige för tvärbandvingad skridfluga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Artbeskrivningen från 1820 grundar sig på material från östra Skåne (Mellby, Esperöd). Därefter påträffades inte Raineria calceata förrän 1979 i Trollenäs slottspark i Skåne. Närmast utanför Sverige föreligger ett fynd från Danmark (Nordsjälland) 1907. I övrigt förekommer arten sparsamt i Väst-, Central- och Östeuropa, från Storbritannien till de södra europeiska delarna av forna Sovjetunionen).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)
Endast känd från Skåne i två fynd, ett i 1800-talets början (Esperöd) och (Trollenäs 1979). Utvecklas i murken ved, speciellt av bok och ek, torde vara helt beroende av lokal kontinuitet i tillgången på död ved av lämpliga trädslag. De få fynden tyder på att arten är mycket sällsynt, har exklusiva habitatkrav och därför har starkt begränsade förekomster i skånska lövskogar. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 32000 (4-150000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Ekologi
Artens larver lever i murken ved, vanligen av bok men även ek. De fullbildade flugorna påträffas under perioden juli–september.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· bok
· bok
· skogsek
· skogsek
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Diptera (tvåvingar), Familj Micropezidae (skridflugor), Släkte Rainieria, Art Rainieria calceata (Fallén, 1820) - tvärbandvingad skridfluga Synonymer

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Starkt hotad (EN)
 • 2005 Akut hotad (CR)
 • 2000 Akut hotad (CR)

Dokumentation Endast känd från Skåne i två fynd, ett i 1800-talets början (Esperöd) och (Trollenäs 1979). Utvecklas i murken ved, speciellt av bok och ek, torde vara helt beroende av lokal kontinuitet i tillgången på död ved av lämpliga trädslag. De få fynden tyder på att arten är mycket sällsynt, har exklusiva habitatkrav och därför har starkt begränsade förekomster i skånska lövskogar. Antalet lokalområden i landet skattas till 4 (1-10). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 32000 (4-150000) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (4-100) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea, kvalitén på artens habitat, antalet lokalområden och antalet reproduktiva individer. Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Sårbar (VU) till Akut hotad (CR). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få, extrema fluktuationer förmodligen förekommer och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B2ab(ii,iii,iv,v)c(iv)).
Den tvärbandvingade skridflugan är en iögonenfallande, långsmal, blanksvart fluga ca 10 mm lång, med långa tunna ben. Huvudet har starkt utskjutande munkant. Bröstsidorna har vitskimrande fläckar Arten har ett brett, svart band tvärs över vingarna och svart vingspets.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för tvärbandvingad skridfluga

Länsvis förekomst och status för tvärbandvingad skridfluga baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för tvärbandvingad skridfluga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Artbeskrivningen från 1820 grundar sig på material från östra Skåne (Mellby, Esperöd). Därefter påträffades inte Raineria calceata förrän 1979 i Trollenäs slottspark i Skåne. Närmast utanför Sverige föreligger ett fynd från Danmark (Nordsjälland) 1907. I övrigt förekommer arten sparsamt i Väst-, Central- och Östeuropa, från Storbritannien till de södra europeiska delarna av forna Sovjetunionen).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Nerioidea  
 • Familj
  Micropezidae - skridflugor 
 • Släkte
  Rainieria  
 • Art
  Rainieria calceata(Fallén, 1820) - tvärbandvingad skridfluga

Artens larver lever i murken ved, vanligen av bok men även ek. De fullbildade flugorna påträffas under perioden juli–september.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, "Allätare" (omnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· bok - Fagus sylvatica (Viktig)
· skogsek - Quercus robur (Har betydelse)
Utrensning av gamla, skadade bokar och röjningar i gamla parker.

Påverkan
 • Avverkning (Stor negativ effekt)
Bevara gamla ihåliga och svampangripna träd, torrstammar, stubbar etc. såväl i skogsbestånd som parker, trädgårdar och andra kulturmiljöer.

Lyneborg, L. 1962. Danske acalyphalae fluer 1. Ent. Medd. 31: 249–264.

Zetterstedt, J. W. 1847. Diptera Scandinaviae. VI: 2372–2373.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Diptera - tvåvingar 
 • Underordning
  Brachycera - flugor 
 • Överfamilj
  Nerioidea  
 • Familj
  Micropezidae - skridflugor 
 • Släkte
  Rainieria  
 • Art
  Rainieria calceata, (Fallén, 1820) - tvärbandvingad skridfluga
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Hugo Andersson 1993. Rev. Roger Engelmark 2006. © ArtDatabanken, SLU 2006.