Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  väddklintskinnbagge

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Oncotylus viridiflavus
Väddklintskinnbagge Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Väddklintskinnbagge är långsträckt och lätt rundad ängsskinnbagge. Grundfärgen är grön med svarta teckningar på huvud, halssköld och skutell. Benen är gröngula med ett finare mönster av små svarta fläckar. En relativt stor art med en kroppslängd på 6,8–7,5 mm. Kan förväxlas med arter av släktet Orthotylus.
Utbredning
Länsvis förekomst för väddklintskinnbagge Observationer i Sverige för väddklintskinnbagge
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten endast påträffad på Öland på ett fåtal lokaler (1975-2014). Arten är utbredd i Syd- och Mellaneuropa och bort till Krim och Mindre Asien. Väddklintskinnbaggen är ej funnen i övriga Norden.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
Väddklintskinnbagge är utbredd i Syd- och Mellaneuropa och bort till Krim och Mindre Asien. I Sverige endast funnen på Öland på tre lokaler. Ej funnen i övriga Norden. Lever hos oss endast på väddklint (utomlands mest på Centaurea nigra). Bestånden slås ibland ut genom slåtter av värdväxten (vägrenar) men arten bedöms ha en relativt stabil population. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (30-250) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-100) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Ekologi
Ängskinnbaggar livnär sig generellt på att suga ut blad, stjälkar, frukter. Väddklintskinnbaggen lever i Sverige arten endast på väddklint (Centaurea scabiosa), men utomlands även på svartklint (Centaurea nigra). Arten suger framförallt på omogna frön och blomhuvuden. Äggen läggs under första halvan av augusti i värdväxtens stjälk en liten bit under blomställningen och kläcks i slutet av juni eller början av juli följande år. Nymferna, som är mörkgröna med en iögonenfallande svart fläckteckning, blir vuxna i slutet av juli eller början av augusti, och överlever till september. I England parasiteras nymferna ibland av en stekel tillhörande Brachonidae (Euphorinae).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· Centaurea scabiosa subsp. scabiosa
· Centaurea scabiosa subsp. scabiosa
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Miridae (ängsskinnbaggar), Släkte Oncotylus, Art Oncotylus viridiflavus (Goeze, 1778) - väddklintskinnbagge Synonymer

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B1ac(iv)+2ac(iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Starkt hotad (EN)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation Väddklintskinnbagge är utbredd i Syd- och Mellaneuropa och bort till Krim och Mindre Asien. I Sverige endast funnen på Öland på tre lokaler. Ej funnen i övriga Norden. Lever hos oss endast på väddklint (utomlands mest på Centaurea nigra). Bestånden slås ibland ut genom slåtter av värdväxten (vägrenar) men arten bedöms ha en relativt stabil population. Antalet lokalområden i landet skattas till 10 (3-25). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 100 (30-250) km² och förekomstarean (AOO) till 40 (12-100) km². Extrema fluktuationer förekommer förmodligen i antalet fullvuxna individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Starkt hotad (EN). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och extrema fluktuationer förmodligen förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B1ac(iv)+2ac(iv)).
Väddklintskinnbagge är långsträckt och lätt rundad ängsskinnbagge. Grundfärgen är grön med svarta teckningar på huvud, halssköld och skutell. Benen är gröngula med ett finare mönster av små svarta fläckar. En relativt stor art med en kroppslängd på 6,8–7,5 mm. Kan förväxlas med arter av släktet Orthotylus.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för väddklintskinnbagge

Länsvis förekomst och status för väddklintskinnbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för väddklintskinnbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten endast påträffad på Öland på ett fåtal lokaler (1975-2014). Arten är utbredd i Syd- och Mellaneuropa och bort till Krim och Mindre Asien. Väddklintskinnbaggen är ej funnen i övriga Norden.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Phylinae  
 • Släkte
  Oncotylus  
 • Art
  Oncotylus viridiflavus(Goeze, 1778) - väddklintskinnbagge

Ängskinnbaggar livnär sig generellt på att suga ut blad, stjälkar, frukter. Väddklintskinnbaggen lever i Sverige arten endast på väddklint (Centaurea scabiosa), men utomlands även på svartklint (Centaurea nigra). Arten suger framförallt på omogna frön och blomhuvuden. Äggen läggs under första halvan av augusti i värdväxtens stjälk en liten bit under blomställningen och kläcks i slutet av juni eller början av juli följande år. Nymferna, som är mörkgröna med en iögonenfallande svart fläckteckning, blir vuxna i slutet av juli eller början av augusti, och överlever till september. I England parasiteras nymferna ibland av en stekel tillhörande Brachonidae (Euphorinae).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
Bestånden fluktuerar starkt och arten slås ibland ut genom slåtter av värdväxten längs vägrenar. Hårt bete leder även till att värdväxten försvinner.
Värdväxten, väddklint, bör gynnas på de fåtal lokaler som arten är känd. Det behövs inventeringar för att kartlägga utbredningen för denna och många andra arter ängsskinnbaggar. Likaså bör dess levnadssätt och krav på omvärldsfaktorer studeras.

Coulianos, C.-C. 1976. Några för Sverige nya Hemiptera-Heteroptera samt anmärkningar och tillägg till Ölands och Gotlands heteropterfauna. Entomol. Tidskr. 97: 103-114. Southwood, T.R.E. & Leston, D. 1959. Land and Water Bugs of the British Isles. Frederick Warne & Co. Ltd., London.

Wachmann, E., Melber, A. & Deckert, J. 2004. Wanzen 2. Die Tierwelt Deutschland 75: 1-294.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Cimicomorpha  
 • Överfamilj
  Miroidea  
 • Familj
  Miridae - ängsskinnbaggar 
 • Underfamilj
  Phylinae  
 • Släkte
  Oncotylus  
 • Art
  Oncotylus viridiflavus, (Goeze, 1778) - väddklintskinnbagge
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2007. © ArtDatabanken, SLU 2007.