Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vågbandad skinnarbagge

Organismgrupp Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl. Aclypea undata
Vågbandad skinnarbagge Skalbaggar, Fjädervingar, mycelbaggar, asbaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En svart, cirka 14 mm lång skalbagge som är ganska bred med kraftiga ben. Antennerna är tydliga och de fyra sista lederna är mycket bredare än de föregående och bildar en tydlig klubba. På täckvingarna finns några kraftiga längsribbor.
Utbredning
Länsvis förekomst för vågbandad skinnarbagge Observationer i Sverige för vågbandad skinnarbagge
Svensk förekomst
Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Tidigare utbredd i Sydsverige upp till Östergötland, Närke och Dalsland, men har minskat mycket kraftigt under 1900-talet. Inga fynd efter 1960 är kända. Artens utbredning utanför Sverige omfattar Danmark och Finland samt Mellan- och Sydeuropa, Baltikum, Ryssland, Turkiet, Kaukasus och Iran.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Starkt hotad (EN)
En växtätare, som ibland uppträtt som skadedjur i odlingar av bl.a. sockerbetor. Tidigare funnen från Skåne till Närke. Inga sentida fynd är kända. Förmodas ha försvunnit som följd av ändrade brukningsformer. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
Ekologi
Lever både som larv och som fullbildad skalbagge av gröna växtdelar på mer eller mindre öppna marker, helst på sandunderlag och i anslutning till odlingar. Arten har tidigare, åtminstone utomlands, vållat viss skada i odlingar av rovor, betor och kål.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· korsblommiga
· korsblommiga
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Silphidae (asbaggar), Släkte Aclypea, Art Aclypea undata (Müller, 1776) - vågbandad skinnarbagge Synonymer Blitophaga undata (Müller, 1776)

Kategori Nationellt utdöd (RE)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Nationellt utdöd (RE)
 • 2005 Nationellt utdöd (RE)
 • 2000 Starkt hotad (EN)

Dokumentation En växtätare, som ibland uppträtt som skadedjur i odlingar av bl.a. sockerbetor. Tidigare funnen från Skåne till Närke. Inga sentida fynd är kända. Förmodas ha försvunnit som följd av ändrade brukningsformer. Arten rödlistas som Nationellt utdöd (RE) eftersom det bedömts som sannolikt att den upphört att regelbundet reproducera sig inom landet.
En svart, cirka 14 mm lång skalbagge som är ganska bred med kraftiga ben. Antennerna är tydliga och de fyra sista lederna är mycket bredare än de föregående och bildar en tydlig klubba. På täckvingarna finns några kraftiga längsribbor.

Svensk förekomst Ej längre bofast, ej tillfälligt förekommande
Länsvis förekomst för vågbandad skinnarbagge

Länsvis förekomst och status för vågbandad skinnarbagge baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vågbandad skinnarbagge

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Tidigare utbredd i Sydsverige upp till Östergötland, Närke och Dalsland, men har minskat mycket kraftigt under 1900-talet. Inga fynd efter 1960 är kända. Artens utbredning utanför Sverige omfattar Danmark och Finland samt Mellan- och Sydeuropa, Baltikum, Ryssland, Turkiet, Kaukasus och Iran.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Silphidae - asbaggar 
 • Underfamilj
  Silphinae  
 • Tribus
  Silphini  
 • Släkte
  Aclypea  
 • Art
  Aclypea undata(Müller, 1776) - vågbandad skinnarbagge
  Synonymer
  Blitophaga undata (Müller, 1776)

Lever både som larv och som fullbildad skalbagge av gröna växtdelar på mer eller mindre öppna marker, helst på sandunderlag och i anslutning till odlingar. Arten har tidigare, åtminstone utomlands, vållat viss skada i odlingar av rovor, betor och kål.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· korsblommiga - Brassicaceae (Viktig)
Artens försvinnande står sannolikt i samband med ändrade brukningsformer, t.ex. användandet av kemiska bekämpningsmedel.

Påverkan
 • Bekämpningsmedel (Stor negativ effekt)
 • Intensifierat jordbruk (Stor negativ effekt)
Arten är med stor sannolikhet försvunnen från landet.

Hansen, V. 1964. Fortegnelse over Danmarks biller (Coleoptera). Ent. Medd. 33: 333.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Silphidae - asbaggar 
 • Underfamilj
  Silphinae  
 • Tribus
  Silphini  
 • Släkte
  Aclypea  
 • Art
  Aclypea undata, (Müller, 1776) - vågbandad skinnarbagge
  Synonymer
  Blitophaga undata (Müller, 1776)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Rickard Baranowski 1995. Rev. Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2005.