Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vassgeting

Organismgrupp Steklar, Getingar m.fl. Symmorphus fuscipes
Vassgeting Steklar, Getingar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Symmorphus fuscipes är en liten, spenslig solitär geting med gula teckningar. Första ryggleden (tergiten) på bakkroppen har tydligt uppsvälld bakkant, är nästan jämntjock med den andra och försedd med en tydlig, tvärgående list som separerar dess främre och bakre del. Vingfjället är spetsigt bakåt. Arten skiljer sig från andra Symmorphus-arter bl.a. genom den kompletta, köllika kanten runt mellankroppens bakre del (propodeum).
Utbredning
Länsvis förekomst för vassgeting Observationer i Sverige för vassgeting
Svensk förekomst
Möjligen nationellt utdöd
I Sverige är S. fuscipes endast tagen i ett fåtal exemplar från Uppland och Gästrikland. I övrigt sträcker sig utbredningsområdet över Nord- och Mellaneuropa, och vidare österut genom Sibirien till Magadan Oblast och Primorskij Krai.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Starkt hotad (EN)
Kriterier
B1ab(ii,v)+2ab(ii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Äldre belägg av vassgeting finns från Skåne, Småland, Öland, Östergötland, Närke, Uppland (Uppsala Häverö ca 1900, Grisslehamn 1935, Ljusterö 1964) och Gästrikland (Hille 1949). Arten kan vara förbisedd pga sitt udda habitatval, eller är genuint sällsynt. Boet anläggs i cigarrgallbildningar på bladvass (Lipara-galler), men även i död ved. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,v)+2ab(ii,v)).
Ekologi
Flygtiden infaller från slutet av juni till slutet av augusti. I övrigt är artens levnadssätt och biotopkrav i stort sett okända. Möjligen kan den vara knuten till gallbildningar i bladvass Phragmites australis orsakade av flugan Lipara lucens (Chloropidae).
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Skog
Skog
Våtmark
Våtmark
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Vespidae (getingar), Släkte Symmorphus (vedgetingar), Art Symmorphus fuscipes (Herrich-Schäffer, 1838) - vassgeting Synonymer Odynerus fuscipes Herrich-Schäffer, 1838

Kategori Starkt hotad (EN)
Kriterier B1ab(ii,v)+2ab(ii,v)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Äldre belägg av vassgeting finns från Skåne, Småland, Öland, Östergötland, Närke, Uppland (Uppsala Häverö ca 1900, Grisslehamn 1935, Ljusterö 1964) och Gästrikland (Hille 1949). Arten kan vara förbisedd pga sitt udda habitatval, eller är genuint sällsynt. Boet anläggs i cigarrgallbildningar på bladvass (Lipara-galler), men även i död ved. Möjligen kan arten vara nationellt utdöd. Antalet lokalområden i landet skattas till 1 (0-100). Utbredningsområdets storlek (EOO) skattas till 4 (0-5000) km² och förekomstarean (AOO) till 4 (0-400) km². Det föreligger indikation på eller misstanke om populationsminskning. Minskningen avser förekomstarea och antalet reproduktiva individer. Beroende på vilka av de skattade värdena som används varierar bedömningen från Nära hotad (NT) till Nationellt utdöd (RE). Baserat på de troligaste värdena hamnar arten i kategorin Starkt hotad (EN). De skattade värdena för utbredningsområde och förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att utbredningsområdet förmodligen är kraftigt fragmenterat, antalet lokalområden är extremt få och fortgående minskning förmodligen förekommer gör att arten uppfyller B-kriteriet. (B1ab(ii,v)+2ab(ii,v)).
Symmorphus fuscipes är en liten, spenslig solitär geting med gula teckningar. Första ryggleden (tergiten) på bakkroppen har tydligt uppsvälld bakkant, är nästan jämntjock med den andra och försedd med en tydlig, tvärgående list som separerar dess främre och bakre del. Vingfjället är spetsigt bakåt. Arten skiljer sig från andra Symmorphus-arter bl.a. genom den kompletta, köllika kanten runt mellankroppens bakre del (propodeum).

Svensk förekomst Möjligen nationellt utdöd
Länsvis förekomst för vassgeting

Länsvis förekomst och status för vassgeting baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vassgeting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är S. fuscipes endast tagen i ett fåtal exemplar från Uppland och Gästrikland. I övrigt sträcker sig utbredningsområdet över Nord- och Mellaneuropa, och vidare österut genom Sibirien till Magadan Oblast och Primorskij Krai.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Vespidae - getingar 
 • Underfamilj
  Eumeninae - solitära getingar 
 • Släkte
  Symmorphus - vedgetingar 
 • Undersläkte
  Symmorphus (Symmorphus)  
 • Art
  Symmorphus fuscipes(Herrich-Schäffer, 1838) - vassgeting
  Synonymer
  Odynerus fuscipes Herrich-Schäffer, 1838

Flygtiden infaller från slutet av juni till slutet av augusti. I övrigt är artens levnadssätt och biotopkrav i stort sett okända. Möjligen kan den vara knuten till gallbildningar i bladvass Phragmites australis orsakade av flugan Lipara lucens (Chloropidae).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Våtmark, Havsstrand

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Växtdelar, ej ved (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)
Minskande tillgång på lämpliga biotoper och boplatser.
Bevarande av gammal skog rik på murken ved.

Aurivillius, C. 1918. Hymenoptera. 1. Gaddsteklar. Aculeata. Tredje Familjen. Getingar. Vespidae. Svensk Insektfauna, 13: 151–174.

Blüthgen, P. 1961. Die Faltenwespen Mitteleuropas (Hymenoptera, Diploptera). Abh. Dtsch. Akad. Wiss. Berlin, Kl. f. Chem., Geol., Biol., 1961, Nr. 2: 1–251.

Cumming, J.M. 1989. Classification and evolution of the eumenine wasp genus Symmorphus Wesmael (Hymenoptera: Vespidae). Mem. Ent. Soc. Can. 148: 1–168.

Nilsson, G.E. 1991. Survey of the wasp and bee fauna of the Ridö archipelago in Lake Mälaren, Sweden (Hymenoptera: Aculeata). Ent. Tidskr. 112: 79–92.

van der Vecht. J. & Fischer, F.C.J. 1972. Hymenopterorum Catalogus Palearctic Eumenidae. Uitgeverij Dr. W. Junk, N. V., ës-Gravenhage ss. 1–198.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Nilsson 1991. Rev. Lars-Åke Janzon 1996. © ArtDatabanken, SLU 2005.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Vespoidea - getingar, myror mm 
 • Familj
  Vespidae - getingar 
 • Underfamilj
  Eumeninae - solitära getingar 
 • Släkte
  Symmorphus - vedgetingar 
 • Undersläkte
  Symmorphus (Symmorphus)  
 • Art
  Symmorphus fuscipes, (Herrich-Schäffer, 1838) - vassgeting
  Synonymer
  Odynerus fuscipes Herrich-Schäffer, 1838
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Nilsson 1991. Rev. Lars-Åke Janzon 1996. © ArtDatabanken, SLU 2005.