Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  veronikabärfis

Organismgrupp Halvvingar, Skinnbaggar Stagonomus bipunctatus
Veronikabärfis Halvvingar, Skinnbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten har en för bärfisar typiskt utseende, den är dock relativt kraftigt byggd. Grundfärgen är brun-vinröd med tydlig skulptur. Skutellen har vita fläckar i de främre hörnen, likaså är den bakre rundade kanten vit. Kroppslängd ca 4,5 mm
Utbredning
Länsvis förekomst för veronikabärfis Observationer i Sverige för veronikabärfis
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige är arten funnen från Skåne nord till Åsele lappmark på flera lokaler. Arten är sällsynt och lokal. Världsutbredningen omfattar Danmark, Norge, Finland och norra Tyskland. I Danmark klassas som ”endangered” (Tolsgaard, 2001), och i Finland missgynnad (NT).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Nära hotad (NT)
Kriterier
B2b(ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)
Funnen Skåne-Västmanland på ett flertal lokaler, men lokal och sällsynt. Den förekommer i öppningar och gläntor i skogen med låg växtlighet. Värdväxt är Veronica-arter. Funnen i Skandinavien och Tyskland. I Sverige och Sydfinland föreligger ett större antal sentida fynd medan i Danmark kan ingen ökningen observeras. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (60-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iv)).
Ekologi
Arten livnär sig på växtsafter och är bunden till olika Veronica-arter (Veronica sp.) och suga-växter (Ajuga sp.). Den förekommer i öppningar och gläntor i skogen med låg växtlighet.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· teveronika
· teveronika
· veronikor
· veronikor
· åkerveronika
· åkerveronika
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Pentatomidae (bärfisar), Släkte Stagonomus, Art Stagonomus bipunctatus (Linnaeus, 1758) - veronikabärfis Synonymer Stagonomus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1830), Stagonomus pusillum (Herrich-Schaeffer, 1833)

Kategori Nära hotad (NT)
Kriterier B2b(ii,iv)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Kunskapsbrist (DD)

Dokumentation Funnen Skåne-Västmanland på ett flertal lokaler, men lokal och sällsynt. Den förekommer i öppningar och gläntor i skogen med låg växtlighet. Värdväxt är Veronica-arter. Funnen i Skandinavien och Tyskland. I Sverige och Sydfinland föreligger ett större antal sentida fynd medan i Danmark kan ingen ökningen observeras. Antalet lokalområden i landet skattas till 25 (15-75). Utbredningsområdets storlek (EOO) överskrider gränsvärdet för rödlistning. Förekomstarean (AOO) skattas till 100 (60-400) km². En minskning av populationen pågår eller förväntas ske. Minskningen avser förekomstarea och antalet lokalområden. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Nära hotad (NT). De skattade värdena för förekomstarea ligger under gränsvärdet för Starkt hotad (EN). Detta i kombination med att fortgående minskning förekommer gör att arten uppfyller kriterierna för kategorin Nära hotad (NT). (B2b(ii,iv)).
Arten har en för bärfisar typiskt utseende, den är dock relativt kraftigt byggd. Grundfärgen är brun-vinröd med tydlig skulptur. Skutellen har vita fläckar i de främre hörnen, likaså är den bakre rundade kanten vit. Kroppslängd ca 4,5 mm

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för veronikabärfis

Länsvis förekomst och status för veronikabärfis baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för veronikabärfis

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige är arten funnen från Skåne nord till Åsele lappmark på flera lokaler. Arten är sällsynt och lokal. Världsutbredningen omfattar Danmark, Norge, Finland och norra Tyskland. I Danmark klassas som ”endangered” (Tolsgaard, 2001), och i Finland missgynnad (NT).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Pentatomoidea - bärfisartade insekter 
 • Familj
  Pentatomidae - bärfisar 
 • Underfamilj
  Pentatominae  
 • Släkte
  Stagonomus  
 • Art
  Stagonomus bipunctatus(Linnaeus, 1758) - veronikabärfis
  Synonymer
  Stagonomus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1830)
  Stagonomus pusillum (Herrich-Schaeffer, 1833)

Arten livnär sig på växtsafter och är bunden till olika Veronica-arter (Veronica sp.) och suga-växter (Ajuga sp.). Den förekommer i öppningar och gläntor i skogen med låg växtlighet.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· teveronika - Veronica chamaedrys (Viktig)
· veronikor - Veronica (Viktig)
· åkerveronika - Veronica agrestis (Viktig)
Inget hot är känt mot arten.

Påverkan
 • Igenplantering (Viss negativ effekt)
 • Igenväxning (Viss positiv effekt)
Arten bör eftersökas på lämpliga lokaler. Dess ekologi, status och eventuell hotbild bör klarläggas.
Utländska namn – DK: toplettet urtetæge FI: tädykelude.

Reuter, E. 1915. Stagonomus pusillus H.S., ny ftr Fennoskandia. Meddelanden af Societas pro Fauna et Flora Fennica 41:9-10.

Tolsgaard, S., 2001: Status over danske bredtæger, randtæger og ildtæger. Ent. Meddr. 69: 3–46.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Pentatomomorpha  
 • Överfamilj
  Pentatomoidea - bärfisartade insekter 
 • Familj
  Pentatomidae - bärfisar 
 • Underfamilj
  Pentatominae  
 • Släkte
  Stagonomus  
 • Art
  Stagonomus bipunctatus, (Linnaeus, 1758) - veronikabärfis
  Synonymer
  Stagonomus pusillus (Herrich-Schaeffer, 1830)
  Stagonomus pusillum (Herrich-Schaeffer, 1833)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2008. © ArtDatabanken, SLU 2008.