Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  mindre mållesäckmal

Organismgrupp Fjärilar, Malar m.fl. Coleophora jaernaensis
Mindre mållesäckmal Fjärilar, Malar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för mindre mållesäckmal Observationer i Sverige för mindre mållesäckmal
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Vitribbad mållsäckmal var länge bara känd från östra Svealand i hela världen, men på senare tid har den också rapporterats från Finland, Lettland och Tyskland. I vårt land har den hittills endast påträffats i Södermanland, Uppland och Västmanland. Den förekommer i jordbrukslandskapet men är inte närmare studerad, och larvens värdväxt är inte känd men förmodas vara mållor (Chenopodium och/eller Atriplex spp.). Inga hot kan anges. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Buskmark
Buskmark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· fetmållor
· fetmållor
· ogräsmållor
· ogräsmållor
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Coleophoridae (säckmalar), Släkte Coleophora, Art Coleophora jaernaensis Björklund & Palmqvist, 2002 - mindre mållesäckmal Synonymer vitribbad mållsäckmal

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation Vitribbad mållsäckmal var länge bara känd från östra Svealand i hela världen, men på senare tid har den också rapporterats från Finland, Lettland och Tyskland. I vårt land har den hittills endast påträffats i Södermanland, Uppland och Västmanland. Den förekommer i jordbrukslandskapet men är inte närmare studerad, och larvens värdväxt är inte känd men förmodas vara mållor (Chenopodium och/eller Atriplex spp.). Inga hot kan anges. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för mindre mållesäckmal

Länsvis förekomst och status för mindre mållesäckmal baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för mindre mållesäckmal

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora jaernaensisBjörklund & Palmqvist, 2002 - mindre mållesäckmal
  Synonymer
  vitribbad mållsäckmal

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· fetmållor - Atriplex (Viktig)
· ogräsmållor - Chenopodium (Viktig)


Påverkan
 • Intensifierat jordbruk (Viss negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Gelechioidea  
 • Familj
  Coleophoridae - säckmalar 
 • Släkte
  Coleophora  
 • Art
  Coleophora jaernaensis, Björklund & Palmqvist, 2002 - mindre mållesäckmal
  Synonymer
  vitribbad mållsäckmal
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.