Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
2018-02-27 Artdata WANTED 2018

Nu har arbetet men rödlista 2020 startat. ArtDatabanken, som tar fram rödlistan i samarbete med drygt 100 experter, uppmanar alla som har som har artdata (observationer av olika slag) att lägga in dessa på Artportalen under första halvåret 2018. Vi vill få en rättvisande bild av tillståndet i svensk natur, samt ett bra prioriteringsunderlag för hur Sveriges naturvårdsmedel ska satsas.

Läs hela nyheten.

2017-11-21 Naturvårdsarter och främmande arter

Nu kan du filtrera fram så kallade naturvårdsarter i Artfakta: Fridlysta arter, habitatdirektivets arter, typiska arter, Skogsstyrelsens signalarter och arter som har eller har haft åtgärdsprogram inom naturvårdsarbetet. Dessutom kan du filtrera fram arter som finns i Sverige men som anses vara främmande, d.v.s. har införts till landet i sen tid. Vissa av dessa arter kan vara invasiva eller problematiska på annat sätt och kan bli föremål för åtgärder för att begränsa effekterna av deras närvaro. Du hittar detta filter under rubriken Svensk förekomst i Artfaktas filter.

2018-04-24 Väldoftande bin

Nu kommer den andra nyckeln till våra vildbin, och nu handlar det om 15 arter citronbin Hylaeus. Liksom de tidigare publicerade smalbina är de små och oansenliga – såvida inte man tittar dem i ansiktet förstås.

Citronbina har fått sitt namn efter förmågan att avskräcka angripare genom att avge en skarp citrondoft. För oss människor är det dock lättare att titta på den vita eller gula teckningen i ansiktet, mest uttalad hos hanarna men även honorna har ljusa fläckar som kan användas för artbestämning. Håller man ögonen öppna hittar man dessa små djur lite överallt i blommor, såväl ute i naturen som trädgården. Göran Holmström och Krister Hall är de som i huvudsak producerat nyckel, bilder och artbeskrivningar.

Väldoftande bin

2018-04-24 Nyckelfärdiga nakensnäckor

I Sverige har vi 88 arter nakensnäckor – minst, för det upptäcks nya arter emellanåt. Nu är det möjligt att bekanta sig med dessa "havets fjärilar" med hjälp av den nya nyckeln till nakensnäckor.

Nakensnäckorna är närmast släkt med bakgälade snäckor men de saknar synligt skal, vilket förklarar namnet. Utan det skydd skalet kan ge har de i stället utvecklat förmågan att lagra nässelceller i sina utskott, vilket torde avskräcka alla djur som en gång fått "nässlor" i munnen. Dessa fascinerande djur har beskrivits i nyckel, bilder och artbeskrivningar, gjorda av Kennet Lundin, Klas Malmberg och Fredrik Pleijel.

Nyckelfärdiga nakensnäckor