Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  större linjordloppa

Organismgrupp Skalbaggar, Bladbaggar Aphthona euphorbiae
Större linjordloppa Skalbaggar, Bladbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för större linjordloppa Observationer i Sverige för större linjordloppa
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Lever på lin. Utbredd från Skåne till Värmland. Fördelningen av fynd tyder inte på någon minskning, och någon minskning av linodlingen kan ej heller förutses. Arten har välbelagd spridningsförmåga och kan uppträda som skadedjur i linåkrar. Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (300-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 2400 (1200-4000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Urban miljö
Urban miljö
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· lin
· lin
· linsläktet
· linsläktet
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Chrysomelidae (bladbaggar), Släkte Aphthona, Art Aphthona euphorbiae (Schrank, 1781) - större linjordloppa Synonymer stora linbladloppan

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Lever på lin. Utbredd från Skåne till Värmland. Fördelningen av fynd tyder inte på någon minskning, och någon minskning av linodlingen kan ej heller förutses. Arten har välbelagd spridningsförmåga och kan uppträda som skadedjur i linåkrar. Antalet lokalområden i landet skattas till 600 (300-1000). Förekomstarean (AOO) skattas till 2400 (1200-4000) km². Det finns inga tecken på betydande populationsförändring. De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för större linjordloppa

Länsvis förekomst och status för större linjordloppa baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för större linjordloppa

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Aphthona  
 • Art
  Aphthona euphorbiae(Schrank, 1781) - större linjordloppa
  Synonymer
  stora linbladloppan

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· lin - Linum usitatissimum (Viktig)
· linsläktet - Linum (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Chrysomeloidea  
 • Familj
  Chrysomelidae - bladbaggar 
 • Underfamilj
  Alticinae  
 • Tribus
  Alticini  
 • Släkte
  Aphthona  
 • Art
  Aphthona euphorbiae, (Schrank, 1781) - större linjordloppa
  Synonymer
  stora linbladloppan
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.