Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  uddmossor

Släkte - Cinclidium
Uddmossor

 1. Ej bedömd NE
 2. 1 arter NA
 3. 3 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Släktet omfattar fyra arter i världen – alla finns i Norden. De bildar upp till 8 cm höga, lösa tuvor, mest gul- till brunaktigt gröna och med tiden svartaktiga med röda färgtoner. Stammen är oftast mörk och rödaktig och har grova rhizoider som vanligen sitter i rader. Bladen är omvänt äggrunda till nästan cirkelrunda med en kraftig, mörkröd till brun nerv som når ända fram till bladspetsen och ofta löper ut i en liten udd. Bladkanterna har en slät, tjock kantlist. Kännetecknande för släktet är peristomets inre tandkrans; tändernas spetsar är sammanlänkade i toppen så att en kupol bildas över kapselmynningen. Arterna växer främst i blöta rikkärr, översilade fjällsluttningar och i källor. De nordiska arterna är samtliga nordliga och har sin största utbredning i fjällen och på tundran.
Släktet omfattar endast fyra arter i världen och samtliga är väldokumenterade. Alla arterna finns i Norden, varav tre i Sverige. Arterna växer främst i blöta rikkärr, översilade fjällsluttningar och i källor. Alla släktets arter är nordliga och har sin största utbredning i fjällen och på tundran. De är stora, upp till 8 cm höga, mest gul- till brunaktigt gröna och som äldre svartaktiga med röda färgtoner. Stammen är oftast mörk och rödaktig med tjockväggiga barkceller och grova rhizoider som sitter i rader. Bladen är omvänt äggrunda till nästan cirkelrunda med en kraftig, mörkröd till brun nerv som når ända fram till bladspetsen. Bladkanterna har en slät, tjock kantlist som även den är mörkt röd till brun i kontrast till den gröna bladytan. Cellerna i bladet är mer eller mindre avlångt sexkantiga utom i själva kantlisten där de är smala och masklika.
Två av de fyra arterna är samkönade och kapslar förekommer då och då. Kapslarna är ovala och lodrätt hängande, blekt bruna och har ofta en rosa anstrykning. Peristomet består av två tandkransar med 16 tänder i varje men saknar cilier. Den yttre tandkransens tänder är trubbiga och kortare än de i den inre. Tänderna i den inre kransen är mycket välutvecklade och spetsiga. Spetsarna är sammanlänkade i toppen så att en kupol bildas över kapselmynningen. Kapselskaften är upp till 6 cm långa och gulröda. Släktets arter är till det yttre lika arterna i släktet rundmossor Rhizomnium, men hos rundmossor är tänderna i den inre tandkransen fria i spetsarna. På sterilt material ser man att de grova rhizoiderna hos rundmossor Rhizomnium spp. sitter i grupper i bladvecken medan de hos uddmossor är fästade i rader. Dessutom är bladen hos rundmossor mer eller mindre rundade, vilket det svenska namnet antyder.
Artfaktablad (pdf)

Klass Bryopsida (egentliga bladmossor), Ordning Bryales, Familj Cinclidiaceae, Släkte Cinclidium Sw. - uddmossor Synonymer uddstjärnmossor

Släktet omfattar fyra arter i världen – alla finns i Norden. De bildar upp till 8 cm höga, lösa tuvor, mest gul- till brunaktigt gröna och med tiden svartaktiga med röda färgtoner. Stammen är oftast mörk och rödaktig och har grova rhizoider som vanligen sitter i rader. Bladen är omvänt äggrunda till nästan cirkelrunda med en kraftig, mörkröd till brun nerv som når ända fram till bladspetsen och ofta löper ut i en liten udd. Bladkanterna har en slät, tjock kantlist. Kännetecknande för släktet är peristomets inre tandkrans; tändernas spetsar är sammanlänkade i toppen så att en kupol bildas över kapselmynningen. Arterna växer främst i blöta rikkärr, översilade fjällsluttningar och i källor. De nordiska arterna är samtliga nordliga och har sin största utbredning i fjällen och på tundran.
Släktet omfattar endast fyra arter i världen och samtliga är väldokumenterade. Alla arterna finns i Norden, varav tre i Sverige. Arterna växer främst i blöta rikkärr, översilade fjällsluttningar och i källor. Alla släktets arter är nordliga och har sin största utbredning i fjällen och på tundran. De är stora, upp till 8 cm höga, mest gul- till brunaktigt gröna och som äldre svartaktiga med röda färgtoner. Stammen är oftast mörk och rödaktig med tjockväggiga barkceller och grova rhizoider som sitter i rader. Bladen är omvänt äggrunda till nästan cirkelrunda med en kraftig, mörkröd till brun nerv som når ända fram till bladspetsen. Bladkanterna har en slät, tjock kantlist som även den är mörkt röd till brun i kontrast till den gröna bladytan. Cellerna i bladet är mer eller mindre avlångt sexkantiga utom i själva kantlisten där de är smala och masklika.
Två av de fyra arterna är samkönade och kapslar förekommer då och då. Kapslarna är ovala och lodrätt hängande, blekt bruna och har ofta en rosa anstrykning. Peristomet består av två tandkransar med 16 tänder i varje men saknar cilier. Den yttre tandkransens tänder är trubbiga och kortare än de i den inre. Tänderna i den inre kransen är mycket välutvecklade och spetsiga. Spetsarna är sammanlänkade i toppen så att en kupol bildas över kapselmynningen. Kapselskaften är upp till 6 cm långa och gulröda. Släktets arter är till det yttre lika arterna i släktet rundmossor Rhizomnium, men hos rundmossor är tänderna i den inre tandkransen fria i spetsarna. På sterilt material ser man att de grova rhizoiderna hos rundmossor Rhizomnium spp. sitter i grupper i bladvecken medan de hos uddmossor är fästade i rader. Dessutom är bladen hos rundmossor mer eller mindre rundade, vilket det svenska namnet antyder.
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Cinclidiaceae  
 • Släkte
  CinclidiumSw. - uddmossor
  Synonymer
  uddstjärnmossor
Etymologi: Cinclidium = litet galler; kinklidion (gr.); kinklis (gr.) = galler; diminutivsuffixet -idion (gr.). Släktnamnet torde syfta på den gallerlika inre tandkransen.

Arnell & Mårtensson (1959), Hagen (1899–1904), Hedberg, Mårtensson & Rudberg (1951), Koponen (1969), Mogensen (1973).

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Bryophyta - bladmossor 
 • Understam
  Bryophytina  
 • Klass
  Bryopsida - egentliga bladmossor 
 • Underklass
  Bryidae  
 • Överordning
  Bryanae  
 • Ordning
  Bryales  
 • Familj
  Cinclidiaceae  
 • Släkte
  Cinclidium - uddmossor
  Synonymer
  uddstjärnmossor
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Tomas Hallingbäck 2008