Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cypha punctum

Organismgrupp Skalbaggar, Kortvingar Cypha punctum
  Skalbaggar, Kortvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En 0,5–0,7 mm lång kortvinge med droppformad, välvd kroppsform. Svart eller brun med ljusare ben, halssköldens kanter och ofta bakkroppsspetsen samt täckvingarna ljusare. Arten är mycket svårskild från flera närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cypha punctum Observationer i Sverige för Cypha punctum
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Halland (Vallda) och Uppland (nedre Dalälven). Arten kan dock misstänkas vara starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen omfattar de västra delarna av Europa, från Brittiska öarna och Frankrike i väster till Italien i söder.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)
Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad på sandmark, bl.a. i kustnära sanddyner. Känd från Halland och Uppland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är i Sydsverige och Danmark påträffad på sandmark, bl.a. i kustnära sanddyner och havsstrandängar. Fynd är gjorda bl.a. vid slaghåvning på Lathyrus (i Danmark) och Ononis (i Sverige).
Landskapstyper
Våtmark
Våtmark
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Havsstrand
Havsstrand
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Staphylinidae (kortvingar), Släkte Cypha, Art Cypha punctum (Motschulsky, 1857) Synonymer Hypocyptus punctum Motschulsky, 1857

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Kunskapsbrist (DD)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Nära hotad (NT)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är påträffad på sandmark, bl.a. i kustnära sanddyner. Känd från Halland och Uppland. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
En 0,5–0,7 mm lång kortvinge med droppformad, välvd kroppsform. Svart eller brun med ljusare ben, halssköldens kanter och ofta bakkroppsspetsen samt täckvingarna ljusare. Arten är mycket svårskild från flera närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cypha punctum

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cypha punctum

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Halland (Vallda) och Uppland (nedre Dalälven). Arten kan dock misstänkas vara starkt förbisedd p.g.a. sin ringa storlek. Närmast i Danmark och Norge. Världsutbredningen omfattar de västra delarna av Europa, från Brittiska öarna och Frankrike i väster till Italien i söder.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Hypocyphtini  
 • Släkte
  Cypha  
 • Art
  Cypha punctum(Motschulsky, 1857)
  Synonymer
  Hypocyptus punctum Motschulsky, 1857

Biologin är dåligt känd. Arten är i Sydsverige och Danmark påträffad på sandmark, bl.a. i kustnära sanddyner och havsstrandängar. Fynd är gjorda bl.a. vid slaghåvning på Lathyrus (i Danmark) och Ononis (i Sverige).

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Våtmark, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Skog

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Havsstrand

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Status och hotsituation är svårbedömd utifrån nuvarande kunskap.

Påverkan
 • Igenväxning (Viss negativ effekt)
Arten bör eftersökas och dess status samt exakta krav klarläggas.

Huggert, L. 1974. Anteckningar om Coleoptera. Ent. Tidskr. 95: 100-106.

Huggert, L. och Ulefors, S.-O. 1971. Anteckningar om svenska Coleoptera. Ent. Tidskr. 92: 54-65.

Palm, T. 1966. Kortvingar, häfte 4. Svensk Insektfauna 9. Stockholm.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Staphylinoidea  
 • Familj
  Staphylinidae - kortvingar 
 • Underfamilj
  Aleocharinae - småkortvingar 
 • Tribus
  Hypocyphtini  
 • Släkte
  Cypha  
 • Art
  Cypha punctum, (Motschulsky, 1857)
  Synonymer
  Hypocyptus punctum Motschulsky, 1857
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2005. © ArtDatabanken, SLU 2006.