Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  harrisborre

Organismgrupp Skalbaggar, Vivlar och barkborrar Phloeotribus rhododactylus
Harrisborre Skalbaggar, Vivlar och barkborrar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för harrisborre Observationer i Sverige för harrisborre
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Känd i ett gammalt fynd från Skåne. Exemplaret kan misstänkas vara infört, och artens hemortsrätt i landet kan ej anses säkerställd.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)
Ekologi
Larvutvecklingen sker i vedartade ärtväxter, t.ex. harris (Cytisus scoparius).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Curculionidae (vivlar), Släkte Phloeotribus, Art Phloeotribus rhododactylus (Marsham, 1802) - harrisborre Synonymer Phloeophthorus rhododactylus (Marsham, 1802)

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Ej tillämplig (NA)
 • 2000 Nationellt utdöd (RE)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för harrisborre

Länsvis förekomst och status för harrisborre baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för harrisborre

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Känd i ett gammalt fynd från Skåne. Exemplaret kan misstänkas vara infört, och artens hemortsrätt i landet kan ej anses säkerställd.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Phloeotribini  
 • Släkte
  Phloeotribus  
 • Art
  Phloeotribus rhododactylus(Marsham, 1802) - harrisborre
  Synonymer
  Phloeophthorus rhododactylus (Marsham, 1802)

Larvutvecklingen sker i vedartade ärtväxter, t.ex. harris (Cytisus scoparius).

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Curculionoidea  
 • Familj
  Curculionidae - vivlar 
 • Underfamilj
  Scolytinae - barkborrar 
 • Tribus
  Phloeotribini  
 • Släkte
  Phloeotribus  
 • Art
  Phloeotribus rhododactylus, (Marsham, 1802) - harrisborre
  Synonymer
  Phloeophthorus rhododactylus (Marsham, 1802)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.