Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fruktsandbi

Organismgrupp Steklar, Bin Andrena gravida
Fruktsandbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för fruktsandbi
Svensk förekomst
Ej bofast men tillfälligt reproducerande
Arten påträffades för första gången i landet 2001 vid Löderup, Skåne och har senare påträffats på samma plats 2015. Det är således möjligt att en reproducerande population har etablerats på platsen.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
Grovsandbi är endast känd i ett säkert belägg, en hona insamlad 2001 i Löderup, Ystad k:n. En uppgift om äldre förekomst av arten i Sverige i polsk litteratur är overifierad i svenska samlingar, men kan vara riktig. Arten har inte kunnat återfinnas trots upprepat eftersök på denna lokal och stora inventeringsinsatser i Sydsverige under 2000-talet. Reproduktion i mer än en 10-årsperiod bör tills vidare anses som obekräftat. Arten är därför ej bedömbar NA i rödlistesammanhang.
Ekologi
Arten flyger under försommaren på sandmarker där honan gräver ut sitt bo i marken. Den samlar pollen från många olika blomväxter, i Skåne har man observerat samling på marviol Cakile maritima, blåeld Echium vulgare och vårkorsört Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Andrenidae (grävbin), Släkte Andrena (sandbin), Art Andrena gravida Imhoff, 1832 - fruktsandbi Synonymer grovsandbi

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Grovsandbi är endast känd i ett säkert belägg, en hona insamlad 2001 i Löderup, Ystad k:n. En uppgift om äldre förekomst av arten i Sverige i polsk litteratur är overifierad i svenska samlingar, men kan vara riktig. Arten har inte kunnat återfinnas trots upprepat eftersök på denna lokal och stora inventeringsinsatser i Sydsverige under 2000-talet. Reproduktion i mer än en 10-årsperiod bör tills vidare anses som obekräftat. Arten är därför ej bedömbar NA i rödlistesammanhang.

Svensk förekomst Ej bofast men tillfälligt reproducerande
Observationer i Sverige för fruktsandbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Arten påträffades för första gången i landet 2001 vid Löderup, Skåne och har senare påträffats på samma plats 2015. Det är således möjligt att en reproducerande population har etablerats på platsen.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena gravidaImhoff, 1832 - fruktsandbi
  Synonymer
  grovsandbi

Arten flyger under försommaren på sandmarker där honan gräver ut sitt bo i marken. Den samlar pollen från många olika blomväxter, i Skåne har man observerat samling på marviol Cakile maritima, blåeld Echium vulgare och vårkorsört Senecio leucanthemifolius subsp. vernalis.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)

Sörensson, M. 2006. Två för Sverige nya solitärbin från Sydostskånes kust (Hymenoptera: Apoidea). Entomologisk Tidskrift 127: 161–168.

Sörensson, M. 2015. Iakttagelser av några sällsynta solitärbin vid Löderup Strandbad i Skåne. Fazett 28(2): 43–53.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Artur Larsson 2017.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Andrenidae - grävbin 
 • Underfamilj
  Andreninae  
 • Släkte
  Andrena - sandbin 
 • Art
  Andrena gravida, Imhoff, 1832 - fruktsandbi
  Synonymer
  grovsandbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Artur Larsson 2017.