Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  alpsmalbi

Organismgrupp Steklar, Bin Lasioglossum subfulvicorne
Alpsmalbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Hona: Längd 7 mm. Huvud längre än brett, munsköld och pannsköld något upphöjda. Antenner svagt gula undertill. Mellanrygg med mikroskulptur och utan glans, med tät och ganska fin punktur. Skutell helt matt med tät punktur, utan ”kala fält”. Mellanbröst utan punktur, skulpterat i svaga vågor. Mellanbröstets övre runda fält utan punkter med skulptur som kan ha formen av en ring. Mellanfält med vågor från sida till sida, dessa ganska svaga och glesa, når ner till valken som är avrundad och matt. Hjärtformat fält slätt med sidokant hela vägen upp. Vingmärke gult utan mörka kanter. Bakkroppens första ryggplåt glänsande med svag mikroskulptur och gles, fin punktur. Enstaka punkter också på den avsatta kanten. Andra och tredje ryggplåten med mikroskulptur och tät och fin punktur överst, sen mycket fin och mycket gles, också på de avsatta kanterna. Bakskenbenens bakre sporre med långa taggar av samma längd som sporrens bredd.

Honan är så lik honan av svartsmalbi L. fratellum att de anses mer eller mindre omöjliga att skilja åt, också under stereolupp.

Hane: Längd 6–7 mm. Huvud lika långt som brett med framskjuten munsköld. Spetsen på munskölden gul. Munsköld och pannsköld svagt upphöjda. Antenner lysande gula på hela undersidan, mellersta segmenten dubbelt så långa som breda. Mellanrygg med mikroskulptur och tät men något ojämn och ganska fin punktur, sammanflytande längst fram på mitten. Skutell matt, nästan knottrig, med försvinnande punkter. Mellanfält med vågor från sida till sida som når ner till valken, som är tydligt upphöjd. Hjärtformat fält helt knottrigt, sidor med list som blir till knottror överst. Vingmärke ljusbrunt med svagt mörkare kanter. Bakkroppens första ryggplåt glänsande med mycket fin och gles punktur. Andra och tredje ryggplåten med svag mikroskulptur, glänsande med tät och fin punktur i främre delen. Ljusa hårfläckar saknas. Bakskenben helt ljusbruna, bakfötter gulaktiga till ljusbruna.
Utbredning
Länsvis förekomst för alpsmalbi Observationer i Sverige för alpsmalbi
Svensk förekomst
Ej påträffad
Från Sverige finns ett litet antal rapporter av honor från Svealand och Norrland, samtliga från 50- och 70-talet. Dessa har ifrågasatts av flera skäl, dels för att det saknas fynd av hanar och för att honor av alpsmalbi är så lika honor av svartsmalbi L. fratellum att de oftast inte säkert går att skilja åt. Dessutom för att fynd i norra Sverige skulle sticka ut från artens kända utbredning som sträcker sig från Mellaneuropa, främst alptrakterna, österut mot Kaspiska havet och vidare mot Tibet (Fuhrmann 2013).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)
Arten är rapporterad från många nordliga landskap från Västmanland till Torne lappmark, alla är dock honor, vilka är mycket svåra att skilja från den närstående, vanliga arten L. fratellum. Inga rapporterade belägg kända efter 1975. Det är dock samtidigt tveksamt om arten är nordeuropeisk.
Ekologi
I södra Tyskland är arten känd från ljunghedar.
Ekologisk grupp Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomväxter
· blomväxter
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Halictidae (vägbin), Släkte Lasioglossum (smalbin), Art Lasioglossum subfulvicorne (Blüthgen, 1934) - alpsmalbi Synonymer Halictus subfulvicornis Blüthgen, 1934

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej bedömd (NE)

Dokumentation Arten är rapporterad från många nordliga landskap från Västmanland till Torne lappmark, alla är dock honor, vilka är mycket svåra att skilja från den närstående, vanliga arten L. fratellum. Inga rapporterade belägg kända efter 1975. Det är dock samtidigt tveksamt om arten är nordeuropeisk.
Hona: Längd 7 mm. Huvud längre än brett, munsköld och pannsköld något upphöjda. Antenner svagt gula undertill. Mellanrygg med mikroskulptur och utan glans, med tät och ganska fin punktur. Skutell helt matt med tät punktur, utan ”kala fält”. Mellanbröst utan punktur, skulpterat i svaga vågor. Mellanbröstets övre runda fält utan punkter med skulptur som kan ha formen av en ring. Mellanfält med vågor från sida till sida, dessa ganska svaga och glesa, når ner till valken som är avrundad och matt. Hjärtformat fält slätt med sidokant hela vägen upp. Vingmärke gult utan mörka kanter. Bakkroppens första ryggplåt glänsande med svag mikroskulptur och gles, fin punktur. Enstaka punkter också på den avsatta kanten. Andra och tredje ryggplåten med mikroskulptur och tät och fin punktur överst, sen mycket fin och mycket gles, också på de avsatta kanterna. Bakskenbenens bakre sporre med långa taggar av samma längd som sporrens bredd.

Honan är så lik honan av svartsmalbi L. fratellum att de anses mer eller mindre omöjliga att skilja åt, också under stereolupp.

Hane: Längd 6–7 mm. Huvud lika långt som brett med framskjuten munsköld. Spetsen på munskölden gul. Munsköld och pannsköld svagt upphöjda. Antenner lysande gula på hela undersidan, mellersta segmenten dubbelt så långa som breda. Mellanrygg med mikroskulptur och tät men något ojämn och ganska fin punktur, sammanflytande längst fram på mitten. Skutell matt, nästan knottrig, med försvinnande punkter. Mellanfält med vågor från sida till sida som når ner till valken, som är tydligt upphöjd. Hjärtformat fält helt knottrigt, sidor med list som blir till knottror överst. Vingmärke ljusbrunt med svagt mörkare kanter. Bakkroppens första ryggplåt glänsande med mycket fin och gles punktur. Andra och tredje ryggplåten med svag mikroskulptur, glänsande med tät och fin punktur i främre delen. Ljusa hårfläckar saknas. Bakskenben helt ljusbruna, bakfötter gulaktiga till ljusbruna.

Svensk förekomst Ej påträffad
Länsvis förekomst för alpsmalbi

Länsvis förekomst och status för alpsmalbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för alpsmalbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Från Sverige finns ett litet antal rapporter av honor från Svealand och Norrland, samtliga från 50- och 70-talet. Dessa har ifrågasatts av flera skäl, dels för att det saknas fynd av hanar och för att honor av alpsmalbi är så lika honor av svartsmalbi L. fratellum att de oftast inte säkert går att skilja åt. Dessutom för att fynd i norra Sverige skulle sticka ut från artens kända utbredning som sträcker sig från Mellaneuropa, främst alptrakterna, österut mot Kaspiska havet och vidare mot Tibet (Fuhrmann 2013).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Halictidae - vägbin 
 • Underfamilj
  Halictinae  
 • Släkte
  Lasioglossum - smalbin 
 • Art
  Lasioglossum subfulvicorne(Blüthgen, 1934) - alpsmalbi
  Synonymer
  Halictus subfulvicornis Blüthgen, 1934

I södra Tyskland är arten känd från ljunghedar.

Ekologisk grupp: Nyttjar nektar/pollen

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomväxter - Angiospermae (Viktig)

Fuhrmann, M. 2013. First Record of the Bee Lasioglossum subfulvicorne (BLUETHGEN 1934) (Hymenoptera, Apidae) from North Rhine-Westphalia and its presence in Europe and Asia. Linzer Biologische Beiträge 45 (1): 657–662.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Holmström 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Halictidae - vägbin 
 • Underfamilj
  Halictinae  
 • Släkte
  Lasioglossum - smalbin 
 • Art
  Lasioglossum subfulvicorne, (Blüthgen, 1934) - alpsmalbi
  Synonymer
  Halictus subfulvicornis Blüthgen, 1934
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Göran Holmström 2016.