Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  brun sandjägare

Organismgrupp Skalbaggar, Jordlöpare m.fl. Cicindela hybrida
Brun sandjägare Skalbaggar, Jordlöpare m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
12-16 mm. Mest lik C. maritima, och ibland svår att skilja från denna. Oftast ljust chokladbrun (hanen mörkare), ibland med dragning åt grönt. Överläpp ljus. Täckvingarnas ljusa tvärband varierar men är oftast bredare och mindre vinkelböjt än hos C. maritima. Säkrast skiljs arterna åt på att huvudet hos C. hybrida endast har några enstaka borst innanför ögats bakkant. Fullbildade larver har svagt metallisk framkropp, och ca 40-80 borst på halssköldens ovansida.
Utbredning
Observationer i Sverige för brun sandjägare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Utbredd och ganska vanlig i Götaland och sydvästra Svealand. Sentida nyfynd i Närke, Södermanland och Värmland antyder att arten kan vara stadd i spridning mot nordost.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
På öppen, torr sandmark med gles vegetation. På flygsandfält och sandgräshedar, i grå dyner, i sandtäkter, även i nipor och torrare partier av älvstränder. Larvgångarna anläggs i ren, torr sand. Fullbildade skalbaggar påträffas främst under försommaren, men också på sensommaren.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Carabidae (jordlöpare), Släkte Cicindela, Art Cicindela hybrida Linnaeus, 1758 - brun sandjägare Synonymer

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
12-16 mm. Mest lik C. maritima, och ibland svår att skilja från denna. Oftast ljust chokladbrun (hanen mörkare), ibland med dragning åt grönt. Överläpp ljus. Täckvingarnas ljusa tvärband varierar men är oftast bredare och mindre vinkelböjt än hos C. maritima. Säkrast skiljs arterna åt på att huvudet hos C. hybrida endast har några enstaka borst innanför ögats bakkant. Fullbildade larver har svagt metallisk framkropp, och ca 40-80 borst på halssköldens ovansida.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för brun sandjägare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Utbredd och ganska vanlig i Götaland och sydvästra Svealand. Sentida nyfynd i Närke, Södermanland och Värmland antyder att arten kan vara stadd i spridning mot nordost.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Cicindelinae  
 • Tribus
  Cicindelini  
 • Släkte
  Cicindela  
 • Art
  Cicindela hybridaLinnaeus, 1758 - brun sandjägare

På öppen, torr sandmark med gles vegetation. På flygsandfält och sandgräshedar, i grå dyner, i sandtäkter, även i nipor och torrare partier av älvstränder. Larvgångarna anläggs i ren, torr sand. Fullbildade skalbaggar påträffas främst under försommaren, men också på sensommaren.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Exploaterad miljö

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Adephaga - rovskalbaggar 
 • Överfamilj
  Caraboidea  
 • Familj
  Carabidae - jordlöpare 
 • Underfamilj
  Cicindelinae  
 • Tribus
  Cicindelini  
 • Släkte
  Cicindela  
 • Art
  Cicindela hybrida, Linnaeus, 1758 - brun sandjägare
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016.