Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skogstordyvel

Organismgrupp Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar Anoplotrupes stercorosus
Skogstordyvel Skalbaggar, Bladhorningar och ekoxbaggar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd 12–20 mm. Kropp glänsande svart, vanligen med inslag av blå, violett eller grön metallglans – även på översidan. Övervägande röda eller rödgula djur kan förekomma, men de är ovanliga (Landin 1957). Kropp bred, vanligen bredast över täckvingarna. Täckvingarnas fåror mycket grunda men synliga; mellanrummen är oregelbundet tvärrynkade. Halssköldens bakre (basala) kant är tydligt uppvikt längs hela kanten.

Kan vara svår att skilja från fälttordyvel G. stercorarius, och ibland från vårtordyvel T. vernalis.
Utbredning
Länsvis förekomst för skogstordyvel Observationer i Sverige för skogstordyvel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Skogstordyvel förekommer från Skåne norrut till Lule lappmark och är vanlig över hela Sverige, dock inte riktigt lika vanlig i västra Norrland och långt norrut i landet. 

Arten finns i samtliga grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut genom Ukraina och Turkiet till östra Sibirien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Skogstordyvel lever av rutten svamp, förmultnande växtdelar eller i spillning och kan t.o.m. påträffas på ruttnande djur. Den förekommer huvudsakligen i skogsmiljöer mer sällan i öppna betesmarker. Arten hittas under hela säsongen – med toppar under försommar och höst – och flyger både på dagen och till lampa på natten.

Fullbildade individer gräver lämpliga gångar med flera kammare där båda könen hjälps åt att ta hand om och vårda sin avkomma – äggen läggs på vår/försommar och larvutvecklingen tar ungefär 10 månader (Rössner 2012).
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Svampar och lavar
Svampar och lavar
· Agaricomycetes
· Agaricomycetes
Efterlämningar av djur
Efterlämningar av djur
· får
· får
· hjortdjur
· hjortdjur
· häst
· häst
· nötkreatur
· nötkreatur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Geotrupidae (Tordyvlar), Släkte Anoplotrupes, Art Anoplotrupes stercorosus (Scriba, 1791) - skogstordyvel Synonymer Geotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Längd 12–20 mm. Kropp glänsande svart, vanligen med inslag av blå, violett eller grön metallglans – även på översidan. Övervägande röda eller rödgula djur kan förekomma, men de är ovanliga (Landin 1957). Kropp bred, vanligen bredast över täckvingarna. Täckvingarnas fåror mycket grunda men synliga; mellanrummen är oregelbundet tvärrynkade. Halssköldens bakre (basala) kant är tydligt uppvikt längs hela kanten.

Kan vara svår att skilja från fälttordyvel G. stercorarius, och ibland från vårtordyvel T. vernalis.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skogstordyvel

Länsvis förekomst och status för skogstordyvel baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skogstordyvel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Skogstordyvel förekommer från Skåne norrut till Lule lappmark och är vanlig över hela Sverige, dock inte riktigt lika vanlig i västra Norrland och långt norrut i landet. 

Arten finns i samtliga grannländer inklusive Baltikum. Världsutbredningen sträcker sig från Europa österut genom Ukraina och Turkiet till östra Sibirien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Geotrupidae - Tordyvlar 
 • Underfamilj
  Geotrupinae  
 • Tribus
  Geotrupini  
 • Släkte
  Anoplotrupes  
 • Art
  Anoplotrupes stercorosus(Scriba, 1791) - skogstordyvel
  Synonymer
  Geotrupes stercorosus (Scriba, 1791)

Skogstordyvel lever av rutten svamp, förmultnande växtdelar eller i spillning och kan t.o.m. påträffas på ruttnande djur. Den förekommer huvudsakligen i skogsmiljöer mer sällan i öppna betesmarker. Arten hittas under hela säsongen – med toppar under försommar och höst – och flyger både på dagen och till lampa på natten.

Fullbildade individer gräver lämpliga gångar med flera kammare där båda könen hjälps åt att ta hand om och vårda sin avkomma – äggen läggs på vår/försommar och larvutvecklingen tar ungefär 10 månader (Rössner 2012).

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Substrat/Föda:
Svampar och lavar (Viktig)
Efterlämningar av djur (Viktig)
· får - Ovis aries (Har betydelse)
· hjortdjur - Cervidae (Viktig)
· häst - Equus caballus (Har betydelse)
· nötkreatur - Bos taurus (Har betydelse)

Landin, B. -O. 1957. Bladhorningar. Svensk insektfauna 9. Stockholm.

Roslin, T. et al. 2014. Nordens dyngbaggar. Hyönteistarvike Tibiale OY, Helsingfors.

Rössner, E. 2012. Die Hirschkäfer und Blatthornkäfer Ostdeutschlands (Coleoptera: Scarabaeoidea). Verein der Freunde und Förderer des Naturkundemuseums Erfurt e V., Erfurt.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sanna Nordström 2018.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Scarabaeoidea  
 • Familj
  Geotrupidae - Tordyvlar 
 • Underfamilj
  Geotrupinae  
 • Tribus
  Geotrupini  
 • Släkte
  Anoplotrupes  
 • Art
  Anoplotrupes stercorosus, (Scriba, 1791) - skogstordyvel
  Synonymer
  Geotrupes stercorosus (Scriba, 1791)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Sanna Nordström 2018.