Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  Cantharis cryptica

Organismgrupp Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl. Cantharis cryptica
  Skalbaggar, Flugbaggar, bäckbaggar, rödvingebaggar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
7-8 mm. Kropp långsträckt med parallellsidiga täckvingar, ben och antenner långa. Rödbrun-gulbrun, ben och antenner rödbruna, mellan- och baklårens spetsar ibland mörkare. Arten är svår att skilja från närstående arter.
Utbredning
Länsvis förekomst för Cantharis cryptica Observationer i Sverige för Cantharis cryptica
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Endast känd från Skåne. Få sentida fynd, men arten kan vara förbisedd. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Biologin är dåligt känd. Arten är ett rovdjur som påträffas i blommor och på gräs- och örtvegetation, gärna i kärrkanter eller skogsbryn. Få sentida fynd, men arten kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
Ekologi
Biologin är dåligt känd. Arten är ett rovdjur som påträffas i blommor och på gräs- och örtvegetation, gärna i kärrkanter eller skogsbryn.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Våtmark
Våtmark
Skog
Skog
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· leddjur
· leddjur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Cantharidae (flugbaggar), Släkte Cantharis, Art Cantharis cryptica Ashe, 1947 Synonymer

Kategori Kunskapsbrist (DD)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation Biologin är dåligt känd. Arten är ett rovdjur som påträffas i blommor och på gräs- och örtvegetation, gärna i kärrkanter eller skogsbryn. Få sentida fynd, men arten kan vara förbisedd. Faktaunderlaget bedöms vara otillräckligt för att avgöra vilken av de olika rödlistningskategorierna som är mest trolig.
7-8 mm. Kropp långsträckt med parallellsidiga täckvingar, ben och antenner långa. Rödbrun-gulbrun, ben och antenner rödbruna, mellan- och baklårens spetsar ibland mörkare. Arten är svår att skilja från närstående arter.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för Cantharis cryptica

Länsvis förekomst och status för baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för Cantharis cryptica

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Endast känd från Skåne. Få sentida fynd, men arten kan vara förbisedd. Närmast i Danmark, ej i övriga Norden eller i Baltikum. Världsutbredningen är begränsad till Europa.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Cantharinae  
 • Tribus
  Cantharini  
 • Släkte
  Cantharis  
 • Art
  Cantharis crypticaAshe, 1947

Biologin är dåligt känd. Arten är ett rovdjur som påträffas i blommor och på gräs- och örtvegetation, gärna i kärrkanter eller skogsbryn.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Våtmark

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· leddjur - Arthropoda (Viktig)
Artens status och eventuell hotsituation är dåligt kända.

Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)
 • Dikning/torrläggning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cantharoidea  
 • Familj
  Cantharidae - flugbaggar 
 • Underfamilj
  Cantharinae  
 • Tribus
  Cantharini  
 • Släkte
  Cantharis  
 • Art
  Cantharis cryptica, Ashe, 1947
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Håkan Ljungberg 2016