Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  schackbrädspiga

Organismgrupp Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.) Propylea quatuordecimpunctata
Schackbrädspiga Skalbaggar, Cucujoidea (glansbaggar, nyckelpigor m.fl.)

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för schackbrädspiga
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Levande djur
Levande djur
· bladlöss
· bladlöss
Har betydelse
Viktig

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Coleoptera (skalbaggar), Familj Coccinellidae (nyckelpigor), Släkte Propylea, Art Propylea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758) - schackbrädspiga Synonymer Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758), fjortonprickig nyckelpiga, Coccinella quatuordecimpunctata Linnaeus, 1758, Calvia quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för schackbrädspiga

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Coccinellidae - nyckelpigor 
 • Underfamilj
  Coccinellinae  
 • Tribus
  Coccinellini  
 • Släkte
  Propylea  
 • Art
  Propylea quatuordecimpunctata(Linnaeus, 1758) - schackbrädspiga
  Synonymer
  Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
  fjortonprickig nyckelpiga
  Coccinella quatuordecimpunctata Linnaeus, 1758
  Calvia quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Öppna gräsmarker

Substrat/Föda:
Levande djur (Viktig)
· bladlöss - Aphidoidea (Viktig)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Coleoptera - skalbaggar 
 • Underordning
  Polyphaga - allätarbaggar 
 • Överfamilj
  Cucujoidea  
 • Familj
  Coccinellidae - nyckelpigor 
 • Underfamilj
  Coccinellinae  
 • Tribus
  Coccinellini  
 • Släkte
  Propylea  
 • Art
  Propylea quatuordecimpunctata, (Linnaeus, 1758) - schackbrädspiga
  Synonymer
  Propylaea quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
  fjortonprickig nyckelpiga
  Coccinella quatuordecimpunctata Linnaeus, 1758
  Calvia quatuordecimpunctata (Linnaeus, 1758)
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.