Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  blåmussla

Organismgrupp Blötdjur, Marina musslor Mytilus edulis
Blåmussla Blötdjur, Marina musslor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Längd normalt upp till 8 cm men finns rapporterad upp till 22,8 cm. Bucklan terminalt placerad så att framänden bildar en spets. Skalskulptur fina koncentriska linjer och tillväxtlinjer. Periostracum tunt, ofta blåsvart men även gult eller grönt, saknar borst, skal blåaktigt till violett.
Utbredning
Länsvis förekomst för blåmussla Observationer i Sverige för blåmussla
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I svenska vatten: Bohuslän till Bottenviken.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Både hård- och mjukbottnar på 0-50 m, förekommer även på större djup.
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Vattenmassa
Vattenmassa
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Filtrerare
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Bivalvia (musslor), Ordning Mytiloida, Familj Mytilidae (blåmusslor), Släkte Mytilus, Art Mytilus edulis Linnaeus, 1758 - blåmussla Synonymer Mytilus edilis L.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Konventioner Typisk art i 1160 Vikar och sund (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 1170 Rev (Atlantisk marin region (MATL) och Baltisk marin region (MBAL))
Längd normalt upp till 8 cm men finns rapporterad upp till 22,8 cm. Bucklan terminalt placerad så att framänden bildar en spets. Skalskulptur fina koncentriska linjer och tillväxtlinjer. Periostracum tunt, ofta blåsvart men även gult eller grönt, saknar borst, skal blåaktigt till violett.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för blåmussla

Länsvis förekomst och status för blåmussla baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för blåmussla

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I svenska vatten: Bohuslän till Bottenviken.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Mytiloida  
 • Familj
  Mytilidae - blåmusslor 
 • Släkte
  Mytilus  
 • Art
  Mytilus edulisLinnaeus, 1758 - blåmussla
  Synonymer
  Mytilus edilis L.

Både hård- och mjukbottnar på 0-50 m, förekommer även på större djup.

Ekologisk grupp: Filtrerare

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö, Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Biotoper där arten kan förekomma: Vattenmassa

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)
Blåmusslor är med byssustrådar fästa till klippor och stenar men bildar även stora bankar på mjukbottnar som kan bestå av upp till 12 000 musslor per kvadratmeter. De är skildkönade och leker på våren när vattentemperaturen är 10-12°C. Ägg och spermier släpps ut i vattnet där befruktningen sker och efter ett dygn har det bildats en mussellarv. Dessa lever under 3-4 veckor i fria vattnet innan de bottenfäller.
Blåmusslor odlas även kommersiellt genom att man hänger ut linor under den tid det finns mogna mussellarver i vattnet. Blåmusslor är
effektiva filtrerare och silar partiklar från vattnet som är 2-200 µm och filtrerar flera liter i timmen. Försök för att
använda musselodlingar som reningsverk förekommer. Tanken är att musslorna tar upp stora mängder näring ut vattnet, och sedan kan användas som foder på liknande sätt som fiskmjöl.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Bivalvia - musslor 
 • Underklass
  Pteriomorphia  
 • Ordning
  Mytiloida  
 • Familj
  Mytilidae - blåmusslor 
 • Släkte
  Mytilus  
 • Art
  Mytilus edulis, Linnaeus, 1758 - blåmussla
  Synonymer
  Mytilus edilis L.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Fredrik Pleijel och Malin Strand 2016.