Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vinbergssnäcka

Organismgrupp Blötdjur, Landlevande snäckor Helix pomatia
Vinbergssnäcka Blötdjur, Landlevande snäckor

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för vinbergssnäcka Observationer i Sverige för vinbergssnäcka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)
Substrat/Föda
Organogena jordar/sediment
Organogena jordar/sediment
Har betydelse
Viktig

Klass Gastropoda (snäckor), Ordning Stylommatophora (landlungsnäckor), Familj Helicidae (storsnäckor), Släkte Helix, Art Helix pomatia Linnaeus, 1758 - vinbergssnäcka Synonymer europeisk vinbergssnäcka

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
Konventioner Bernkonventionens bilaga III, Habitatdirektivets bilaga 5

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för vinbergssnäcka

Länsvis förekomst och status för vinbergssnäcka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för vinbergssnäcka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Pulmonata - lungsnäckor 
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Sigmurethra  
 • Överfamilj
  Helicoidea  
 • Familj
  Helicidae - storsnäckor 
 • Släkte
  Helix  
 • Art
  Helix pomatiaLinnaeus, 1758 - vinbergssnäcka
  Synonymer
  europeisk vinbergssnäcka

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor, Växtätare (herbivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Substrat/Föda:
Organogena jordar/sediment (Viktig)


Påverkan
 • Försurning (Stor negativ effekt)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Mollusca - blötdjur 
 • Klass
  Gastropoda - snäckor 
 • Underklass
  Heterobranchia  
 • Infraklass
  Pulmonata - lungsnäckor 
 • Ordning
  Stylommatophora - landlungsnäckor 
 • Underordning
  Sigmurethra  
 • Överfamilj
  Helicoidea  
 • Familj
  Helicidae - storsnäckor 
 • Släkte
  Helix  
 • Art
  Helix pomatia, Linnaeus, 1758 - vinbergssnäcka
  Synonymer
  europeisk vinbergssnäcka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.