Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  svartblodbi

Organismgrupp Steklar, Bin Sphecodes niger
Svartblodbi Steklar, Bin

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för svartblodbi Observationer i Sverige för svartblodbi
Svensk förekomst
Ej bofast men tillfälligt reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)
En troligen nyinvandrad art som endast är känd i en population i Skåne, Löderup, Ystad kn. Boparasit hos smalbiet Lasioglossum morio, en mycket vanlig art med vid utbredning i landet. Mörkertal troligen litet då den inte påträffats under de omfattande inventeringarna i Skåne under senare år. Populationen, om en sådan existerar, är troligen mycket liten. Ingen populationstrend känd, förutsättningar finns för vidare spridning i norrut i landet. Då arten inte bekräftats vara reproducerande under en tioårsperiod är den inte möjlig att utvärdera.
Ekologi
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Havsstrand
Havsstrand
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Mark/sediment
Mark/sediment
Mineraljord/sediment
Mineraljord/sediment
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· blomväxter
· blomväxter
Levande djur
Levande djur
· glanssmalbi
· glanssmalbi
· metallsmalbi
· metallsmalbi
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hymenoptera (steklar), Familj Halictidae (vägbin), Släkte Sphecodes (blodbin), Art Sphecodes niger von Hagens, 1874 - svartblodbi Synonymer

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Sårbar (VU)
 • 2005 Kunskapsbrist (DD)
 • 2000 Ej bedömd (NE)

Dokumentation En troligen nyinvandrad art som endast är känd i en population i Skåne, Löderup, Ystad kn. Boparasit hos smalbiet Lasioglossum morio, en mycket vanlig art med vid utbredning i landet. Mörkertal troligen litet då den inte påträffats under de omfattande inventeringarna i Skåne under senare år. Populationen, om en sådan existerar, är troligen mycket liten. Ingen populationstrend känd, förutsättningar finns för vidare spridning i norrut i landet. Då arten inte bekräftats vara reproducerande under en tioårsperiod är den inte möjlig att utvärdera.

Svensk förekomst Ej bofast men tillfälligt reproducerande
Länsvis förekomst för svartblodbi

Länsvis förekomst och status för svartblodbi baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för svartblodbi

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Halictidae - vägbin 
 • Underfamilj
  Halictinae  
 • Släkte
  Sphecodes - blodbin 
 • Art
  Sphecodes nigervon Hagens, 1874 - svartblodbi

Ekologisk grupp: Kleptoparasit, Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Havsstrand, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Öppen fastmark, Blottad mark

Biotoper där arten kan förekomma: Människoskapad miljö på land, Exploaterad miljö

Substrat/Föda:
Mark/sediment (Viktig)
Mineraljord/sediment (Viktig)
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· blomväxter - Angiospermae (Viktig)
Levande djur (Viktig)
· glanssmalbi - Lasioglossum lucidulum (Viktig)
· metallsmalbi - Lasioglossum morio (Viktig)


Påverkan
 • Igenväxning (Stor negativ effekt)

Edwards, R. & Roy, H. (ed.) 2009. Provisional Atlas of the Aculeate Hymenoptera in Great Britain and Ireland: Part 7. Huntingdon: Biological Records Centre.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hymenoptera - steklar 
 • Underordning
  Apocrita - midjesteklar 
 • Infraordning
  Aculeata - gaddsteklar 
 • Överfamilj
  Apoidea  
 • Ranglös
  Apiformes - bin 
 • Familj
  Halictidae - vägbin 
 • Underfamilj
  Halictinae  
 • Släkte
  Sphecodes - blodbin 
 • Art
  Sphecodes niger, von Hagens, 1874 - svartblodbi
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.