Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skräddare

Organismgrupp Halvvingar Familj - Gerridae
Skräddare Halvvingar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. 9 arter LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. 1 arter NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Av de vattenlevande insekterna hör skräddare till de få grupper som till det yttre är välkända av allmänheten. Detta genom att de är allerstädes närvarande vid grunda stränder samt att de har den för människor fascinerande egenskapen att kunna gå på vattnet. Familjen Gerridae hyser 10 arter i Sverige varav sju hör till släktet Gerris. Skräddare är ytvattenlevande rovdjur, har långa ben och antenner, samt stora ögon. De svenska arterna varierar i storlek från 6 mm (Gerris argentatus) till över 15 mm (Aquarius najas och paludum samt Limnoporus rufoscutellatus). 

Liksom de flesta insekter har skräddare oftast flygförmåga, men gruppen har s k vingpolymorfism; hos flera arter varierar olika kullar på så sätt att vissa är vinglösa medan andra har flygförmåga. Detta anses vara en strategi som ökar avkommors överlevnadschans. Blir förhållandena sämre så kan de bevingade ta sig till en ny miljö. Vid stabila och bra förhållanden kan vingar dock vara en nackdel då de kan bli blöta och tynga ner individerna, vilket gör dem känsliga. I sådana miljöer är vinglöshet är då en fördel.
Utbredning
Skräddare kan hittas i hela landet och de tio arterna varierar från smala till breda utbredningsområden, vilka delvis hänger ihop med habitatkraven som för de olika arterna varierar brån brack- och småvattenspecialister till arter med betydligt bredare krav.
Ekologi
Skräddares ovanliga och åskådliga levnadssätt gör dem till en det yttre en känd insektsgrupp. Trots detta har få personer i Sverige intresserat sig för gruppen på djupet, särskilt i modern tid. Den främsta kunskapen om de svenska arterna härrör sig från finska studier. 

Skräddare är aktiva rovdjur som jagar på vattenytor, vilka de kan röra sig över genom en kombination av vattnets ytspänning och långa ben vilka är täckta med starkt hydrofob behåring. 

Vad gäller livscykeln så genomgår skräddare äggstadium, fem nymfstadier och därefter vuxenfasen. De olika stadierna är ofta korrelerade mellan individer så att de allra flesta är i samma fas vid ett givet tillfälle. Tiden från ägg till vuxen individ är starkt beroende av vattentemperaturen. 

Habitatvalet varierar från art till art. Alltifrån snävt till brett. Bland de snävare av Sveriges arter kan Gerris thoracicus, kustskräddare nämnas. Arten lever främst i brackvatten,  gärna i hällkar och således i kustnära områden längs Östersjön. Gerris lacustris är den i Sverige vanligaste arten vilket delvis förklas av att den föredrar mycket vanliga biotoper som småvatten av olika slag samt sjöar.

Skräddare är territoriella och studerar man dem en stund framstår de ofta som bråkiga. Dels hanar som interagerer men ofta även ovälkomna parningsförsök. Under parningsperioden håller hanarna revir som de försvarar. De signalerar till andra hanar samt till honor genom att låta benen vibrera mot vattnet. Före parningstiden bildas ofta större flockar utan revir. Individerna kan då samarbeta vid födosök samt ansamlas i stora mänder på platser som är lämpliga för vila. Trots detta är kannibalism vanligt och förekommer ofta även i samarbetande grupper.
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Hemiptera (halvvingar), Familj Gerridae Leach, 1815 - skräddare Synonymer

Av de vattenlevande insekterna hör skräddare till de få grupper som till det yttre är välkända av allmänheten. Detta genom att de är allerstädes närvarande vid grunda stränder samt att de har den för människor fascinerande egenskapen att kunna gå på vattnet. Familjen Gerridae hyser 10 arter i Sverige varav sju hör till släktet Gerris. Skräddare är ytvattenlevande rovdjur, har långa ben och antenner, samt stora ögon. De svenska arterna varierar i storlek från 6 mm (Gerris argentatus) till över 15 mm (Aquarius najas och paludum samt Limnoporus rufoscutellatus). 

Liksom de flesta insekter har skräddare oftast flygförmåga, men gruppen har s k vingpolymorfism; hos flera arter varierar olika kullar på så sätt att vissa är vinglösa medan andra har flygförmåga. Detta anses vara en strategi som ökar avkommors överlevnadschans. Blir förhållandena sämre så kan de bevingade ta sig till en ny miljö. Vid stabila och bra förhållanden kan vingar dock vara en nackdel då de kan bli blöta och tynga ner individerna, vilket gör dem känsliga. I sådana miljöer är vinglöshet är då en fördel.


Skräddare kan hittas i hela landet och de tio arterna varierar från smala till breda utbredningsområden, vilka delvis hänger ihop med habitatkraven som för de olika arterna varierar brån brack- och småvattenspecialister till arter med betydligt bredare krav.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Gerromorpha  
 • Överfamilj
  Gerroidea  
 • Familj
  GerridaeLeach, 1815 - skräddare

Skräddares ovanliga och åskådliga levnadssätt gör dem till en det yttre en känd insektsgrupp. Trots detta har få personer i Sverige intresserat sig för gruppen på djupet, särskilt i modern tid. Den främsta kunskapen om de svenska arterna härrör sig från finska studier. 

Skräddare är aktiva rovdjur som jagar på vattenytor, vilka de kan röra sig över genom en kombination av vattnets ytspänning och långa ben vilka är täckta med starkt hydrofob behåring. 

Vad gäller livscykeln så genomgår skräddare äggstadium, fem nymfstadier och därefter vuxenfasen. De olika stadierna är ofta korrelerade mellan individer så att de allra flesta är i samma fas vid ett givet tillfälle. Tiden från ägg till vuxen individ är starkt beroende av vattentemperaturen. 

Habitatvalet varierar från art till art. Alltifrån snävt till brett. Bland de snävare av Sveriges arter kan Gerris thoracicus, kustskräddare nämnas. Arten lever främst i brackvatten,  gärna i hällkar och således i kustnära områden längs Östersjön. Gerris lacustris är den i Sverige vanligaste arten vilket delvis förklas av att den föredrar mycket vanliga biotoper som småvatten av olika slag samt sjöar.

Skräddare är territoriella och studerar man dem en stund framstår de ofta som bråkiga. Dels hanar som interagerer men ofta även ovälkomna parningsförsök. Under parningsperioden håller hanarna revir som de försvarar. De signalerar till andra hanar samt till honor genom att låta benen vibrera mot vattnet. Före parningstiden bildas ofta större flockar utan revir. Individerna kan då samarbeta vid födosök samt ansamlas i stora mänder på platser som är lämpliga för vila. Trots detta är kannibalism vanligt och förekommer ofta även i samarbetande grupper.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Andersen, N.M. 1996. Heteroptera, Gerromorpha. In Aquatic Insects of North Europe. P. 77-90. Apollo Books Stenstrup.

Greenalgh, M. & Ovenden, D. 2007. Freshwater Life - Britain and Northern Europe. P 120-121. Collins, London.

Macan, T.T. 1965. A Key to British Water Bugs. Freshwater Biological Association, Scientific Publication No. 16.

Kaiser, E. V. Vandtaeger (Heteropera aquatica) i Thy. Flora og Fauna 72: 43-78.

Southwood, T. R. E., Leston, D. 1959. Land and Water Bugs of the British Isles. p. 351-352.

Vepsäläinen, K. (1973). The distribution and habitats of Gerris Fabr. species (Heteroptera, Gerridae) in Finland. Annales Zoologici Fennici, 419-444.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke, 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Hemiptera - halvvingar 
 • Underordning
  Heteroptera - skinnbaggar 
 • Infraordning
  Gerromorpha  
 • Överfamilj
  Gerroidea  
 • Familj
  Gerridae - skräddare
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ulf Bjelke, 2016.