Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  fjällbastardsvärmare

Organismgrupp Fjärilar, Bastardsvärmare, rotfjärilar, glasvingar m.fl. Zygaena exulans
Fjällbastardsvärmare Fjärilar, Bastardsvärmare, rotfjärilar, glasvingar m.fl.

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Arten har fem röda fläckar på framvingarna, varav fläcken vid framkanten närmast huvudet är avlång. Framvingarna är korta, breda och rundade, svagt genomskinliga och grundfärgen ter sig ofta gråaktig. Antennerna är korta med tydliga antennklubbor. Bakkroppen är kort och mycket hårig (längre än hos andra arter). Kan förväxlas med mindre bastardsvärmare, som emellertid är mindre hårig och vars fläck vid framkanten närmast huvudet är betydligt mindre. Förväxlingsrisken föreligger dock bara i Dalafjällen, där deras utbredningsområden överlappar varandra.
Utbredning
Länsvis förekomst för fjällbastardsvärmare Observationer i Sverige för fjällbastardsvärmare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekommer längs hela fjällkedjan från Dalarna till Norrbotten.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Värdväxterna är flera, t. ex. viden, ljungväxter och ärtväxter. Livsmiljön består av fjällhedar ovanför trädgränsen och myrmark i skogsregionen. Arten varierar i förekomst mellan åren, liksom flera andra fjällevande fjärilar. Den är vanligare vartannat år (under jämna år). Fjärilen flyger nära marken och har en snabb, svirrande flykt.
Landskapstyper
Fjäll
Fjäll
Förekommer
Viktig
Biotoper
Fjällbiotoper
Fjällbiotoper
Myrbiotoper
Myrbiotoper
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· tvåhjärtbladiga blomväxter
· tvåhjärtbladiga blomväxter
· viden
· viden
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Insecta (egentliga insekter), Ordning Lepidoptera (fjärilar), Familj Zygaenidae (bastardsvärmare), Släkte Zygaena, Art Zygaena exulans (Hohenwarth, 1792) - fjällbastardsvärmare Synonymer Sphinx exulans Hohenwarth, 1792

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Typisk art i 4060 Alpina rishedar (Alpin region (ALP))
Arten har fem röda fläckar på framvingarna, varav fläcken vid framkanten närmast huvudet är avlång. Framvingarna är korta, breda och rundade, svagt genomskinliga och grundfärgen ter sig ofta gråaktig. Antennerna är korta med tydliga antennklubbor. Bakkroppen är kort och mycket hårig (längre än hos andra arter). Kan förväxlas med mindre bastardsvärmare, som emellertid är mindre hårig och vars fläck vid framkanten närmast huvudet är betydligt mindre. Förväxlingsrisken föreligger dock bara i Dalafjällen, där deras utbredningsområden överlappar varandra.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för fjällbastardsvärmare

Länsvis förekomst och status för fjällbastardsvärmare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för fjällbastardsvärmare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekommer längs hela fjällkedjan från Dalarna till Norrbotten.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Zygaenoidea  
 • Familj
  Zygaenidae - bastardsvärmare 
 • Underfamilj
  Zygaeninae  
 • Släkte
  Zygaena  
 • Art
  Zygaena exulans(Hohenwarth, 1792) - fjällbastardsvärmare
  Synonymer
  Sphinx exulans Hohenwarth, 1792

Värdväxterna är flera, t. ex. viden, ljungväxter och ärtväxter. Livsmiljön består av fjällhedar ovanför trädgränsen och myrmark i skogsregionen. Arten varierar i förekomst mellan åren, liksom flera andra fjällevande fjärilar. Den är vanligare vartannat år (under jämna år). Fjärilen flyger nära marken och har en snabb, svirrande flykt.

Ekologisk grupp: Växtätare (herbivor), Nyttjar nektar/pollen

Landskapstyper som är viktiga för arten: Fjäll

Biotoper som är viktiga för arten: Fjällbiotoper

Biotoper där arten kan förekomma: Myrbiotoper

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· tvåhjärtbladiga blomväxter - Magnoliopsida (Viktig)
· viden - Salix (Har betydelse)

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Hexapoda - insekter 
 • Klass
  Insecta - egentliga insekter 
 • Ordning
  Lepidoptera - fjärilar 
 • Överfamilj
  Zygaenoidea  
 • Familj
  Zygaenidae - bastardsvärmare 
 • Underfamilj
  Zygaeninae  
 • Släkte
  Zygaena  
 • Art
  Zygaena exulans, (Hohenwarth, 1792) - fjällbastardsvärmare
  Synonymer
  Sphinx exulans Hohenwarth, 1792
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.