Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kortfingrad tångräka

Organismgrupp Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur Palaemon elegans
Kortfingrad tångräka Kräftdjur, Marina tiofotade kräftdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
En vanlig art på grunt vatten under sommaren bland sjögräs och tång. Ofta bjärt färgad med blå och gula färgfält på benen och tigrerad med brunaktiga ränder på kroppen. Skiljs lättast från den närbesläktade arten P. adspersus genom att två av de övre panntaggständerna sitter helt bakom ögonhålan samt att klosaxen på andra benparet endast utgör en tredjedel av hela klosegmentet.

 

Totallängd: max ca 60 mm. Panntaggen är rak eller svagt uppåtböjt med 7–9 tänder på överkanten, ofta med kluven spets och med tre tänder på undersidan (sällsynt två). Panntaggen är lika lång som antennplattan. Två eller tre tänder på överkanten ligger helt bakom ögonhålans bakkant. Ryggskölden har både antenn- och gälkantstagg. Första antennen har tre antennspröt. Det yttre sprötet är tvågrenat, och den kortaste grenen är sammansmält under ungefär två femtedelar av sin totala längd med den längre delen och där det korta sprötet är ungefär lika långt som antennskaftet. Käkarna är försedda med en tvåsegmenterad palp. Tredje paret käkfötter har en kortare yttergren.

De båda första paren gångben är försedda med klosax, första paret är slankare och kortare än andra paret. På andra benparets klosegment upptar saxens längd ungefär en tredjedel av hela segmentet. Dessutom är carpus och merus ungefär lika långa. Övriga tre benpar är normala gångben.

Färgteckning. Kortfingrad tångräka är tigrerad med brunaktiga, tydliga ränder på både fram- och bakkroppen, även fläckar och korta ränder i gult förekommer. I övrigt är kroppen halvgenomskinlig. Benen och stjärtbenen har oftast tydliga band i gult och blått.
Utbredning
Länsvis förekomst för kortfingrad tångräka Observationer i Sverige för kortfingrad tångräka
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Kortfingrad tångräka förekommer längs hela svenska västkusten och till sydligaste delen av Östersjön samt upp till Västlandet i Norge, men den har inte påträffats vid Svalbard, Island eller Färöarna. Utbredningen söderut inkluderar Brittiska öarna och hela europeiska atlantkusten ner till Sydvästafrika (Gabon) och ut runt Azorerna. Arten finns även i Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet (introducerad dit via fartygstrafik på 1950–60-talet).
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Kortfingrad tångräka påträffas på grunt vatten (0–1 m) under sommaren bland stenar och ålgräs (bandtång, Zostera marina) och mer sällan bland alger. De som uppehåller sig i ålgräsängarna under sommaren vandrar vanligen ner i algbältet under den kalla årstiden när ålgräset dör, och då påträffas arten på 5–15 meters djup.
Landskapstyper
Brackvatten
Brackvatten
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Malacostraca (storkräftor), Ordning Decapoda (tiofotade kräftdjur), Familj Palaemonidae (tångräkor), Släkte Palaemon, Art Palaemon elegans Rathke, 1837 - kortfingrad tångräka Synonymer Leander squilla, elegant tångräka

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Typisk art i 1160 Vikar och sund (Boreal region (BOR) och Kontinental region (CON)), Typisk art i 1110 Sandbankar (Atlantisk marin region (MATL) och Baltisk marin region (MBAL))
En vanlig art på grunt vatten under sommaren bland sjögräs och tång. Ofta bjärt färgad med blå och gula färgfält på benen och tigrerad med brunaktiga ränder på kroppen. Skiljs lättast från den närbesläktade arten P. adspersus genom att två av de övre panntaggständerna sitter helt bakom ögonhålan samt att klosaxen på andra benparet endast utgör en tredjedel av hela klosegmentet.

 

Totallängd: max ca 60 mm. Panntaggen är rak eller svagt uppåtböjt med 7–9 tänder på överkanten, ofta med kluven spets och med tre tänder på undersidan (sällsynt två). Panntaggen är lika lång som antennplattan. Två eller tre tänder på överkanten ligger helt bakom ögonhålans bakkant. Ryggskölden har både antenn- och gälkantstagg. Första antennen har tre antennspröt. Det yttre sprötet är tvågrenat, och den kortaste grenen är sammansmält under ungefär två femtedelar av sin totala längd med den längre delen och där det korta sprötet är ungefär lika långt som antennskaftet. Käkarna är försedda med en tvåsegmenterad palp. Tredje paret käkfötter har en kortare yttergren.

De båda första paren gångben är försedda med klosax, första paret är slankare och kortare än andra paret. På andra benparets klosegment upptar saxens längd ungefär en tredjedel av hela segmentet. Dessutom är carpus och merus ungefär lika långa. Övriga tre benpar är normala gångben.

Färgteckning. Kortfingrad tångräka är tigrerad med brunaktiga, tydliga ränder på både fram- och bakkroppen, även fläckar och korta ränder i gult förekommer. I övrigt är kroppen halvgenomskinlig. Benen och stjärtbenen har oftast tydliga band i gult och blått.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för kortfingrad tångräka

Länsvis förekomst och status för kortfingrad tångräka baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för kortfingrad tångräka

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Kortfingrad tångräka förekommer längs hela svenska västkusten och till sydligaste delen av Östersjön samt upp till Västlandet i Norge, men den har inte påträffats vid Svalbard, Island eller Färöarna. Utbredningen söderut inkluderar Brittiska öarna och hela europeiska atlantkusten ner till Sydvästafrika (Gabon) och ut runt Azorerna. Arten finns även i Medelhavet, Svarta havet och Kaspiska havet (introducerad dit via fartygstrafik på 1950–60-talet).
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Caridea - egentliga räkor 
 • Överfamilj
  Palaemonoidea  
 • Familj
  Palaemonidae - tångräkor 
 • Släkte
  Palaemon  
 • Art
  Palaemon elegansRathke, 1837 - kortfingrad tångräka
  Synonymer
  Leander squilla
  elegant tångräka

Kortfingrad tångräka påträffas på grunt vatten (0–1 m) under sommaren bland stenar och ålgräs (bandtång, Zostera marina) och mer sällan bland alger. De som uppehåller sig i ålgräsängarna under sommaren vandrar vanligen ner i algbältet under den kalla årstiden när ålgräset dör, och då påträffas arten på 5–15 meters djup.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Brackvatten

Landskapstyper där arten kan förekomma: Marin miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Namngivning: Palaemon elegans Rathke, 1837. Zur Fauna der Krym. – Mémoires de l’Académie Impériale des Sciences de St. Pétersbourg 3: 291–454, Plates 1–10, sid. 370. Synonymer: Leander squilla Kemp, 1910; Leander squilla var. intermedia de Man, 1915; Palaeander elegans Holthuis, 1950.

Etymologi: elegans (lat.) = elegant, vacker.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken).

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Crustacea - kräftdjur 
 • Klass
  Malacostraca - storkräftor 
 • Underklass
  Eumalacostraca  
 • Överordning
  Eucarida  
 • Ordning
  Decapoda - tiofotade kräftdjur 
 • Underordning
  Pleocyemata  
 • Infraordning
  Caridea - egentliga räkor 
 • Överfamilj
  Palaemonoidea  
 • Familj
  Palaemonidae - tångräkor 
 • Släkte
  Palaemon  
 • Art
  Palaemon elegans, Rathke, 1837 - kortfingrad tångräka
  Synonymer
  Leander squilla
  elegant tångräka
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Matz Berggren 2017 (bearbetad av Ragnar Hall, ArtDatabanken).