Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sebraspindel

Organismgrupp Spindeldjur, Spindlar Salticus scenicus
Sebraspindel Spindeldjur, Spindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Medelstor hoppspindel med slank kropp och med kontrastrik zebrateckning. Könen har likartad teckning med stor variation. Arterna inom släktet Salticus har variabel teckning och för säker bestämning bör genitalier studeras.
Hane: Längd 4,0-7,0 mm. Framkropp svart med gles vit behåring i form av ljusa fläckar. Sidor svarta med tydligt vitt band i kant. Käkar långa och framåtriktade. Bakkropp variabel teckning. Kontrastrikt svart-vitt tecknad med få spridda vita hår i de svarta fälten. Framkant med obruten vit linje följt av två par tvärlinjer som smalnar mot mitten och kan eventuellt möts där. Ytterligare vit fläck kan ses nära spinnvårtorna. Första benparet mörka med vita hår som kan ge antydan till ringlat mönster. Övriga benpar mönster likt ben I. Palper mörka med ljusa hår framtill. Läpp mörk med fåtal ljusa hår. Främre ögonparets kant med vita hår främst mellan ögonen och undertill mot läppen. Könsorgan: Den synliga spetsen av embolus (e) kort. Utskott på palpens skenben spetsig.
Hona: Längd 5,5-7,5 mm. Framkropp svart med gles vit behåring i form av ljusa fläckar. Sidor svarta med tydligt vitt band i kant. Bakkropp variabel teckning. Ofta kontrastrikt svart-vitt tecknad. Framkant med obruten vit linje följt av två svagt vinkelställda vita tvärlinjer som nästan möts i mitten. Ytterligare vit fläck kan ses nära spinnvårtorna. Sällan med en ljusare mittlinje. Första benparet mörka med vita hår som kan ge antydan till ringlat mönster. Övriga benpar med mönster likt ben I. Palper ofta bleka med vit borstig behåring. Läpp med tydligt vitt band av täta vita hår. Främre ögonparets kant med vit behåring som flyter samman med läppens hår. Könsorgan: Epigynets bredare än långt. Den nedre delen täckt av kitiniserade plattor.
Utbredning
Observationer i Sverige för sebraspindel
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Förekomst i Sverige: Götaland, Svealand och Norrland.
Förekomst globalt: Europa österut till Asien och Nordamerika.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Förekommer i solbelysta lägen nära byggnader, men även berghällar och stenmurar. Uppehåller sig på husväggar, murar, klippor och sten. Adulter funna vår till höst.
Landskapstyper
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Blottad mark
Blottad mark
Exploaterad miljö
Exploaterad miljö
Löv-/barrblandskog
Löv-/barrblandskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Djurätare (karnivor)
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
Levande djur
Levande djur
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Araneae (spindlar), Familj Salticidae (hoppspindlar), Släkte Salticus, Art Salticus scenicus (Clerck, 1757) - sebraspindel Synonymer Araneus scenicus Clerck, 1757, Aranea scenica Linnaeus, 1758

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Medelstor hoppspindel med slank kropp och med kontrastrik zebrateckning. Könen har likartad teckning med stor variation. Arterna inom släktet Salticus har variabel teckning och för säker bestämning bör genitalier studeras.
Hane: Längd 4,0-7,0 mm. Framkropp svart med gles vit behåring i form av ljusa fläckar. Sidor svarta med tydligt vitt band i kant. Käkar långa och framåtriktade. Bakkropp variabel teckning. Kontrastrikt svart-vitt tecknad med få spridda vita hår i de svarta fälten. Framkant med obruten vit linje följt av två par tvärlinjer som smalnar mot mitten och kan eventuellt möts där. Ytterligare vit fläck kan ses nära spinnvårtorna. Första benparet mörka med vita hår som kan ge antydan till ringlat mönster. Övriga benpar mönster likt ben I. Palper mörka med ljusa hår framtill. Läpp mörk med fåtal ljusa hår. Främre ögonparets kant med vita hår främst mellan ögonen och undertill mot läppen. Könsorgan: Den synliga spetsen av embolus (e) kort. Utskott på palpens skenben spetsig.
Hona: Längd 5,5-7,5 mm. Framkropp svart med gles vit behåring i form av ljusa fläckar. Sidor svarta med tydligt vitt band i kant. Bakkropp variabel teckning. Ofta kontrastrikt svart-vitt tecknad. Framkant med obruten vit linje följt av två svagt vinkelställda vita tvärlinjer som nästan möts i mitten. Ytterligare vit fläck kan ses nära spinnvårtorna. Sällan med en ljusare mittlinje. Första benparet mörka med vita hår som kan ge antydan till ringlat mönster. Övriga benpar med mönster likt ben I. Palper ofta bleka med vit borstig behåring. Läpp med tydligt vitt band av täta vita hår. Främre ögonparets kant med vit behåring som flyter samman med läppens hår. Könsorgan: Epigynets bredare än långt. Den nedre delen täckt av kitiniserade plattor.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för sebraspindel

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.Förekomst i Sverige: Götaland, Svealand och Norrland.
Förekomst globalt: Europa österut till Asien och Nordamerika.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Salticidae - hoppspindlar 
 • Släkte
  Salticus  
 • Art
  Salticus scenicus(Clerck, 1757) - sebraspindel
  Synonymer
  Araneus scenicus Clerck, 1757
  Aranea scenica Linnaeus, 1758

Förekommer i solbelysta lägen nära byggnader, men även berghällar och stenmurar. Uppehåller sig på husväggar, murar, klippor och sten. Adulter funna vår till höst.

Ekologisk grupp: Djurätare (karnivor)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Jordbrukslandskap, Urban miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Människoskapad miljö på land, Öppen fastmark, Blottad mark, Exploaterad miljö

Biotoper där arten kan förekomma: Löv-/barrblandskog

Substrat/Föda:
Ved och bark (Har betydelse)
Levande djur (Viktig)

Almquist, S. 2006. Swedish Araneae, part 2--families Dictynidae to Salticidae. Insect Systematics & Evolution, Supplement 63: 285-601.

Heimer, S. & Nentwig, W. 1991. Spinnen Mitteleuropas: Ein Bestimmungsbuch. Verlag Paul Parey, Berlin.

Roberts, M. J. 1995. Collins Field Guide: Spiders of Britain & Northern Europe. HarperCollins, London.

Tullgren, A. 1944. Svensk Spindelfauna. 3. Araneae (Salticidae, Thomisidae, Philodromidae och Eusparassidae). Stockholm, pp. 1-108.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2016

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Araneae - spindlar 
 • Underordning
  Araneomorphae - gripkäksspindlar 
 • Familj
  Salticidae - hoppspindlar 
 • Släkte
  Salticus  
 • Art
  Salticus scenicus, (Clerck, 1757) - sebraspindel
  Synonymer
  Araneus scenicus Clerck, 1757
  Aranea scenica Linnaeus, 1758
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Jonas Sandström 2016