Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödlocke

Organismgrupp Spindeldjur, Lockespindlar Leiobunum rotundum
Rödlocke Spindeldjur, Lockespindlar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Kroppslängd: hane 3-4 mm, hona 4,5-6,5 mm. Andra benparets längd 50-60 mm. Kroppen är hos hanen rödbrun-orange och med en diffus sadelteckning, hos honan brun-brunröd med metallglänsande fläckar och oftast med en fyrkantig sadelteckning. Hanens kropp är rund. Honans bakkropp avsmalnar konformigt. Ryggen är läderartad. Ögonkullen är något avlång och nästan helt slät, och den har bara två par små upphöjningar. Treudd och andra taggar saknas, men hud är småkornig. Ögonen är omgivna av svarta ringar. Mellan ringarna finns ett ljust band. Stinkkörtlarnas mynning är otydlig. Käkarna är förhållandevis små och försedda med en sporre undertill. Pedipalperna är ljusa med mörka fläckar och med enbart några få och små utskott. Pedipalpens klor har tänder. Benen är extremt långa och smala, mestadels mycket mörka, förutom det innersta segmentet (höft) som är blekt. Sedd från sidan eller underifrån har de innersta bensegmenten på kanten ett antal små delade knölar. Låret har en rad med spetsiga utskott. Könsorgan se figur.
Utbredning
Observationer i Sverige för rödlocke
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
I Sverige funnen i södra Götaland, norrut till Östergötland och Bohuslän. Känd från hela Danmark och i Norge norrut till 62o. Ej känd från Finland. Västlig europeisk art som är funnen från Iberiska halvön norrut till Skandinavien och österut till Baltikum och Rumänien.
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Rödlocke är mycket vanlig på trädstammar i skogsbryn, glesa skogar och trädgårdar i södra Götaland. Den påträffas även på buskar, plank och murar och ses ofta i små grupper. Den är främst nattaktiv. Vuxna individer påträffas från juli till december. Äggen kläcks på våren och under de första stadierna lever de på eller nära marken.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Arachnida (spindeldjur), Ordning Opiliones (lockespindlar), Familj Phalangiidae (långbenslockar), Släkte Leiobunum, Art Leiobunum rotundum (Latreille, 1798) - rödlocke Synonymer Leiobonum rotundum, vanlig långbenslocke, Phalangium rotundum Latreille, 1798

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Kroppslängd: hane 3-4 mm, hona 4,5-6,5 mm. Andra benparets längd 50-60 mm. Kroppen är hos hanen rödbrun-orange och med en diffus sadelteckning, hos honan brun-brunröd med metallglänsande fläckar och oftast med en fyrkantig sadelteckning. Hanens kropp är rund. Honans bakkropp avsmalnar konformigt. Ryggen är läderartad. Ögonkullen är något avlång och nästan helt slät, och den har bara två par små upphöjningar. Treudd och andra taggar saknas, men hud är småkornig. Ögonen är omgivna av svarta ringar. Mellan ringarna finns ett ljust band. Stinkkörtlarnas mynning är otydlig. Käkarna är förhållandevis små och försedda med en sporre undertill. Pedipalperna är ljusa med mörka fläckar och med enbart några få och små utskott. Pedipalpens klor har tänder. Benen är extremt långa och smala, mestadels mycket mörka, förutom det innersta segmentet (höft) som är blekt. Sedd från sidan eller underifrån har de innersta bensegmenten på kanten ett antal små delade knölar. Låret har en rad med spetsiga utskott. Könsorgan se figur.

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för rödlocke

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.I Sverige funnen i södra Götaland, norrut till Östergötland och Bohuslän. Känd från hela Danmark och i Norge norrut till 62o. Ej känd från Finland. Västlig europeisk art som är funnen från Iberiska halvön norrut till Skandinavien och österut till Baltikum och Rumänien.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Opiliones - lockespindlar 
 • Familj
  Phalangiidae - långbenslockar 
 • Släkte
  Leiobunum  
 • Art
  Leiobunum rotundum(Latreille, 1798) - rödlocke
  Synonymer
  Leiobonum rotundum
  vanlig långbenslocke
  Phalangium rotundum Latreille, 1798

Rödlocke är mycket vanlig på trädstammar i skogsbryn, glesa skogar och trädgårdar i södra Götaland. Den påträffas även på buskar, plank och murar och ses ofta i små grupper. Den är främst nattaktiv. Vuxna individer påträffas från juli till december. Äggen kläcks på våren och under de första stadierna lever de på eller nära marken.

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog, Jordbrukslandskap

Landskapstyper där arten kan förekomma: Urban miljö

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Jonsson 2014

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Arthropoda - leddjur 
 • Understam
  Chelicerata - palpkäkar 
 • Klass
  Arachnida - spindeldjur 
 • Ordning
  Opiliones - lockespindlar 
 • Familj
  Phalangiidae - långbenslockar 
 • Släkte
  Leiobunum  
 • Art
  Leiobunum rotundum, (Latreille, 1798) - rödlocke
  Synonymer
  Leiobonum rotundum
  vanlig långbenslocke
  Phalangium rotundum Latreille, 1798
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Lars Jonsson 2014