Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  skräppe-tare

Organismgrupp Alger, Brunalger Saccharina latissima
Skräppe-tare Alger, Brunalger

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Länsvis förekomst för skräppe-tare Observationer i Sverige för skräppe-tare
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig
Biotoper
Hav
Hav
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Autotrof (fotosyntetiserande)

Klass Phaeophyceae (brunalger), Ordning Laminariales, Familj Laminariaceae, Släkte Saccharina, Art Saccharina latissima (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders - skräppe-tare Synonymer skräppetare, Ulva latissima L., bladtång, skräppetång, Laminaria saccharina (L.) J.V.Lamour., Fucus saccharinus L.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)

Dokumentation De skattade värdena som bedömningen baserar sig på ligger alla inom intervallet för kategorin Livskraftig (LC).
Konventioner Typisk art i 1170 Rev (Atlantisk marin region (MATL) och Baltisk marin region (MBAL))

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Länsvis förekomst för skräppe-tare

Länsvis förekomst och status för skräppe-tare baserat på sammanställningar och bedömningar av gjorda fynd.

Observationer i Sverige för skräppe-tare

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Heterokonta  
 • Stam
  Ochrophyta - ockraalger 
 • Klass
  Phaeophyceae - brunalger 
 • Ordning
  Laminariales  
 • Familj
  Laminariaceae  
 • Släkte
  Saccharina  
 • Art
  Saccharina latissima(L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders - skräppe-tare
  Synonymer
  skräppetare
  Ulva latissima L.
  bladtång
  skräppetång
  Laminaria saccharina (L.) J.V.Lamour.
  Fucus saccharinus L.

Ekologisk grupp: Autotrof (fotosyntetiserande)

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Landskapstyper där arten kan förekomma: Brackvatten

Biotoper som är viktiga för arten: Hav

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Chromista - kromister 
 • Underrike
  Harosa  
 • Infrarike
  Halvaria  
 • Överstam
  Heterokonta  
 • Stam
  Ochrophyta - ockraalger 
 • Klass
  Phaeophyceae - brunalger 
 • Ordning
  Laminariales  
 • Familj
  Laminariaceae  
 • Släkte
  Saccharina  
 • Art
  Saccharina latissima, (L.) C.E.Lane, C.Mayes, Druehl & G.W.Saunders - skräppe-tare
  Synonymer
  skräppetare
  Ulva latissima L.
  bladtång
  skräppetång
  Laminaria saccharina (L.) J.V.Lamour.
  Fucus saccharinus L.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.