Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  vitnäbbad islom

Organismgrupp Fåglar Gavia adamsii
Vitnäbbad islom Fåglar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för vitnäbbad islom
Svensk förekomst
Regelbunden förekomst, ej reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)
Antalet årligen övervintrande vitnäbbade islommar i Sverige bedöms vara 25-50 varav 15-35 bedöms vara könsmogna fåglar. Antalet häckande par i Europa bedöms uppgå till 1000 (2000 könsmogna). Andelen av europapopulationen som uttnyttjar svenska vatten uppgår således till något lägre än 2 % vilket medför att arten inte ska bedömas.
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Brackvatten
Brackvatten
Förekommer
Viktig

Klass Aves (fåglar), Ordning Gaviiformes (lomfåglar), Familj Gaviidae (lommar), Släkte Gavia, Art Gavia adamsii (G.R. Gray, 1859) - vitnäbbad islom Synonymer White-billed Diver, Colymbus adamsii G.R. Gray, 1859

Kategori Ej tillämplig (NA)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Ej tillämplig (NA)

Dokumentation Antalet årligen övervintrande vitnäbbade islommar i Sverige bedöms vara 25-50 varav 15-35 bedöms vara könsmogna fåglar. Antalet häckande par i Europa bedöms uppgå till 1000 (2000 könsmogna). Andelen av europapopulationen som uttnyttjar svenska vatten uppgår således till något lägre än 2 % vilket medför att arten inte ska bedömas.
Konventioner Bernkonventionens bilaga II, Bonnkonventionens bilaga II, AEWA
Fridlysning Fridlyst enl. 4 § Artskyddsförordningen. Räknas även som vilt, vilket betyder att den är fredad men kan vara jaktbar enligt jaktförordningen eller jaktlagen.
Global rödlistning NT (2015)

Svensk förekomst Regelbunden förekomst, ej reproducerande
Observationer i Sverige för vitnäbbad islom

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes - benfiskar 
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Diapsida - diapsider 
 • Ranglös
  Archosauria - arkosaurier 
 • Ranglös
  Dinosauria - dinosaurier 
 • Klass
  Aves - fåglar 
 • Ordning
  Gaviiformes - lomfåglar 
 • Familj
  Gaviidae - lommar 
 • Släkte
  Gavia  
 • Art
  Gavia adamsii(G.R. Gray, 1859) - vitnäbbad islom
  Synonymer
  White-billed Diver
  Colymbus adamsii G.R. Gray, 1859

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö, Brackvatten

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes - benfiskar 
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Diapsida - diapsider 
 • Ranglös
  Archosauria - arkosaurier 
 • Ranglös
  Dinosauria - dinosaurier 
 • Klass
  Aves - fåglar 
 • Ordning
  Gaviiformes - lomfåglar 
 • Familj
  Gaviidae - lommar 
 • Släkte
  Gavia  
 • Art
  Gavia adamsii, (G.R. Gray, 1859) - vitnäbbad islom
  Synonymer
  White-billed Diver
  Colymbus adamsii G.R. Gray, 1859
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.