Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  sumpbäver

Organismgrupp Däggdjur Myocastor coypus
Sumpbäver Däggdjur

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för sumpbäver
Svensk förekomst
Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)
Ekologi
Landskapstyper
Sötvatten
Sötvatten
Förekommer
Viktig

Klass Mammalia (däggdjur), Ordning Rodentia (gnagare), Familj Echimyidae (lansråttor), Släkte Myocastor, Art Myocastor coypus (Molina, 1782) - sumpbäver Synonymer nutria, Mus coypus Molina, 1782, Myocastor coypus Molina, 1782

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Tillfällig förekomst (alt. kvarstående)
Observationer i Sverige för sumpbäver

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Synapsida - synapsider 
 • Klass
  Mammalia - däggdjur 
 • Infraklass
  Placentalia - högre däggdjur 
 • Ranglös
  Boreoeutheria  
 • Överordning
  Euarchontoglires  
 • Ordning
  Rodentia - gnagare 
 • Underordning
  Hystricomorpha  
 • Familj
  Echimyidae - lansråttor 
 • Underfamilj
  Echimyinae  
 • Tribus
  Myocastorini  
 • Släkte
  Myocastor  
 • Art
  Myocastor coypus(Molina, 1782) - sumpbäver
  Synonymer
  nutria
  Mus coypus Molina, 1782
  Myocastor coypus Molina, 1782

Landskapstyper som är viktiga för arten: Sötvatten

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Chordata - ryggsträngsdjur 
 • Understam
  Craniata - kraniedjur 
 • Infrastam
  Vertebrata - ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Gnathostomata - käkförsedda ryggradsdjur 
 • Ranglös
  Teleostomi  
 • Ranglös
  Osteichthyes  
 • Ranglös
  Sarcopterygii - sarcopterygier 
 • Ranglös
  Tetrapoda - fyrfotadjur 
 • Ranglös
  Amniota - amnioter 
 • Ranglös
  Synapsida - synapsider 
 • Klass
  Mammalia - däggdjur 
 • Infraklass
  Placentalia - högre däggdjur 
 • Ranglös
  Boreoeutheria  
 • Överordning
  Euarchontoglires  
 • Ordning
  Rodentia - gnagare 
 • Underordning
  Hystricomorpha  
 • Familj
  Echimyidae - lansråttor 
 • Underfamilj
  Echimyinae  
 • Tribus
  Myocastorini  
 • Släkte
  Myocastor  
 • Art
  Myocastor coypus, (Molina, 1782) - sumpbäver
  Synonymer
  nutria
  Mus coypus Molina, 1782
  Myocastor coypus Molina, 1782
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.