Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  norsk blåstjärna

Organismgrupp Kärlväxter Tractema verna
Norsk blåstjärna Kärlväxter

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för norsk blåstjärna
Svensk förekomst
Ej påträffad
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Ej tillämplig (NA)

Klass Liliopsida (enhjärtbladiga blomväxter), Ordning Asparagales (sparrisordningen), Familj Asparagaceae (sparrisväxter), Släkte Tractema (kustblåstjärnor), Art Tractema verna (Huds.) Speta - norsk blåstjärna Synonymer Scilla verna Huds.

Kategori Ej tillämplig (NA)

Svensk förekomst Ej påträffad
Observationer i Sverige för norsk blåstjärna

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Asparagaceae - sparrisväxter 
 • Släkte
  Tractema - kustblåstjärnor 
 • Art
  Tractema verna(Huds.) Speta - norsk blåstjärna
  Synonymer
  Scilla verna Huds.

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Namn och släktskap
 • Rike
  Plantae - egentliga växter 
 • Underrike
  Viridiplantae - gröna växter 
 • Infrarike
  Streptophyta  
 • Överstam
  Embryophyta - landväxter 
 • Stam
  Tracheophyta - kärlväxter 
 • Understam
  Euphyllophytina - eufyllofyter 
 • Infrastam
  Spermatophytae - fröväxter 
 • Överklass
  Angiospermae - blomväxter 
 • Klass
  Liliopsida - enhjärtbladiga blomväxter 
 • Ordning
  Asparagales - sparrisordningen 
 • Familj
  Asparagaceae - sparrisväxter 
 • Släkte
  Tractema - kustblåstjärnor 
 • Art
  Tractema verna, (Huds.) Speta - norsk blåstjärna
  Synonymer
  Scilla verna Huds.
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.