Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  giftchampinjon

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Agaricus xanthoderma
Giftchampinjon Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för giftchampinjon
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Lövskog, park och trädgård. Kalkrik mark.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Urban miljö
Urban miljö
Förekommer
Viktig
Biotoper
Öppna gräsmarker
Öppna gräsmarker
Trädbärande gräsmark
Trädbärande gräsmark
Öppen fastmark
Öppen fastmark
Buskmark
Buskmark
Ädellövskog
Ädellövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Agaricaceae, Släkte Agaricus (champinjoner), Art Agaricus xanthoderma Genev. - giftchampinjon Synonymer Agaricus xanthodermus Genev., karbolchampinjon, Agaricus xanthoderma var. griseus (A.Pearson) Bon & Cappelli, Psalliota xanthoderma var. grisea A.Pearson, Agaricus xanthoderma var. lepiotoides Maire

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för giftchampinjon

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Agaricus - champinjoner 
 • Art
  Agaricus xanthodermaGenev. - giftchampinjon
  Synonymer
  Agaricus xanthodermus Genev.
  karbolchampinjon
  Agaricus xanthoderma var. griseus (A.Pearson) Bon & Cappelli
  Psalliota xanthoderma var. grisea A.Pearson
  Agaricus xanthoderma var. lepiotoides Maire

Lövskog, park och trädgård. Kalkrik mark.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper där arten kan förekomma: Skog, Jordbrukslandskap, Urban miljö

Biotoper som är viktiga för arten: Öppna gräsmarker, Trädbärande gräsmark, Öppen fastmark

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Ädellövskog, Människoskapad miljö på land, Lövskog

Cappelli, A. 1984: Agaricus. Fungi Europaei 1. -- 558. Biella Giovanna, Saronno.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Agaricaceae  
 • Släkte
  Agaricus - champinjoner 
 • Art
  Agaricus xanthoderma, Genev. - giftchampinjon
  Synonymer
  Agaricus xanthodermus Genev.
  karbolchampinjon
  Agaricus xanthoderma var. griseus (A.Pearson) Bon & Cappelli
  Psalliota xanthoderma var. grisea A.Pearson
  Agaricus xanthoderma var. lepiotoides Maire
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.