Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  kantarell

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cantharellus cibarius
Kantarell Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för kantarell
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Barr- och lövskog. Marken. Med barr- och lövträd.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· barrträd
· barrträd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Cantharellales, Familj Hydnaceae, Släkte Cantharellus, Art Cantharellus cibarius Fr.:Fr. - kantarell Synonymer Agaricus cantharellus L.:Fr., Cantharellus cibarius var. cibarius

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för kantarell

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Cantharellus  
 • Undersläkte
  Cantharellus subgen. Cantharellus  
 • Art
  Cantharellus cibariusFr.:Fr. - kantarell
  Synonymer
  Agaricus cantharellus L.:Fr.
  Cantharellus cibarius var. cibarius

Barr- och lövskog. Marken. Med barr- och lövträd.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· barrträd - Conifers - red list assemblage (Viktig)

Danell, E. 1994: Cantharellus cibarius: mykorrhizabildning och ekologi. Jordstjärnan 15(3): 46--50.; Danell, E. 1994: Kantarellen i naturen. Jordstjärnan 15(3): 51--55.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetes, ordines incertae sedis  
 • Ordning
  Cantharellales  
 • Familj
  Hydnaceae  
 • Släkte
  Cantharellus  
 • Undersläkte
  Cantharellus subgen. Cantharellus  
 • Art
  Cantharellus cibarius, Fr.:Fr. - kantarell
  Synonymer
  Agaricus cantharellus L.:Fr.
  Cantharellus cibarius var. cibarius
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.