Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  rödskivig kanelspindling

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Cortinarius semisanguineus
Rödskivig kanelspindling Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för rödskivig kanelspindling
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Blåbärsgran-, lav- och lingontallskog. Sällan lövskog. Sand. Mager och sur mark. Med gran och tall, sällan med ek, bok och fjällbjörk.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Mykorrhiza
Substrat/Föda
Växtdelar, ej ved
Växtdelar, ej ved
· björkar
· björkar
· bok
· bok
· gran
· gran
· tall
· tall
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Cortinariaceae, Släkte Cortinarius (spindlingar), Art Cortinarius semisanguineus (Fr.:Fr.) Gillet - rödskivig kanelspindling Synonymer Agaricus cinnamomeus var. semisanguineus Fr.:Fr., rödskivig spindling, rödskivig kanelspindelskivling, Dermocybe semisanguinea (Fr.:Fr.) M.M.Moser, cinnoberskivig spindelskivling, Cortinarius semisanguineus (Fr.:Fr.) Fr.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för rödskivig kanelspindling

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius semisanguineus(Fr.:Fr.) Gillet - rödskivig kanelspindling
  Synonymer
  Agaricus cinnamomeus var. semisanguineus Fr.:Fr.
  rödskivig spindling
  rödskivig kanelspindelskivling
  Dermocybe semisanguinea (Fr.:Fr.) M.M.Moser
  cinnoberskivig spindelskivling
  Cortinarius semisanguineus (Fr.:Fr.) Fr.

Blåbärsgran-, lav- och lingontallskog. Sällan lövskog. Sand. Mager och sur mark. Med gran och tall, sällan med ek, bok och fjällbjörk.

Ekologisk grupp: Mykorrhiza

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Lövskog

Substrat/Föda:
Växtdelar, ej ved (Viktig)
· björkar - Betula (Har betydelse)
· bok - Fagus sylvatica (Har betydelse)
· gran - Picea abies (Har betydelse)
· tall - Pinus sylvestris (Viktig)

K. Høiland, Svampe 4: 72, 1981.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Cortinariaceae  
 • Släkte
  Cortinarius - spindlingar 
 • Undersläkte
  Cortinarius subgen. Cortinarius  
 • Art
  Cortinarius semisanguineus, (Fr.:Fr.) Gillet - rödskivig kanelspindling
  Synonymer
  Agaricus cinnamomeus var. semisanguineus Fr.:Fr.
  rödskivig spindling
  rödskivig kanelspindelskivling
  Dermocybe semisanguinea (Fr.:Fr.) M.M.Moser
  cinnoberskivig spindelskivling
  Cortinarius semisanguineus (Fr.:Fr.) Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.