Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  koralldjur

Organismgrupp Koralldjur Klass - Anthozoa
Koralldjur Koralldjur

Kännetecken
Marina djur inom gruppen nässeldjur som enbart förekommer som polyper. Hos kolonibildande former är de enskilda djuren bara några millimeter till några centimeter stora, medan kolonierna kan vara meterstora eller mer. Hos arter som inte är kolonibildande, t.ex. havsanemoner, blir de enskilda individerna flera centimeter till ett par decimeter stora.
Ekologi
Landskapstyper
Marin miljö
Marin miljö
Förekommer
Viktig
Substrat/Föda
Vatten
Vatten
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Anthozoa Ehrenberg, 1834 - koralldjur Synonymer

Marina djur inom gruppen nässeldjur som enbart förekommer som polyper. Hos kolonibildande former är de enskilda djuren bara några millimeter till några centimeter stora, medan kolonierna kan vara meterstora eller mer. Hos arter som inte är kolonibildande, t.ex. havsanemoner, blir de enskilda individerna flera centimeter till ett par decimeter stora.
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  AnthozoaEhrenberg, 1834 - koralldjur

Landskapstyper som är viktiga för arten: Marin miljö

Substrat/Föda:
Vatten (Viktig)

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ragnar Hall 2016.

Namn och släktskap
 • Rike
  Animalia - djur 
 • Stam
  Cnidaria - nässeldjur 
 • Klass
  Anthozoa - koralldjur
Mer information
Faktakällor

Ovanstående fakta har sammanställts av ArtDatabanken.

Längre texter, utöver kriteriedokumentation, har sammanställts av: Ragnar Hall 2016.