Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  gifthätting

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Galerina marginata
Gifthätting Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för gifthätting
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Barrskog. Sällan lövskog och trädgård. Murken ved av barrträd, sällan på ved av lövträd och på bark i rabatter.
Landskapstyper
Skog
Skog
Jordbrukslandskap
Jordbrukslandskap
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Buskmark
Buskmark
Lövskog
Lövskog
Människoskapad miljö på land
Människoskapad miljö på land
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Saprotrof/fag, detrivor
Substrat/Föda
Ved och bark
Ved och bark
· barrträd
· barrträd
Har betydelse
Viktig
Artfaktablad (pdf)

Klass Agaricomycetes, Ordning Agaricales, Familj Hymenogastraceae, Släkte Galerina (hättingar), Art Galerina marginata (Batsch) Kühner - gifthätting Synonymer Galerina autumnalis (Peck) A.H.Sm. & Singer, Agaricus autumnalis Peck, strimmig tofsskivling, Pholiota marginata (Batsch) Quél., Agaricus marginatus Batsch

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för gifthätting

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hymenogastraceae  
 • Släkte
  Galerina - hättingar 
 • Art
  Galerina marginata(Batsch) Kühner - gifthätting
  Synonymer
  Galerina autumnalis (Peck) A.H.Sm. & Singer
  Agaricus autumnalis Peck
  strimmig tofsskivling
  Pholiota marginata (Batsch) Quél.
  Agaricus marginatus Batsch

Barrskog. Sällan lövskog och trädgård. Murken ved av barrträd, sällan på ved av lövträd och på bark i rabatter.

Ekologisk grupp: Saprotrof/fag, detrivor

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Landskapstyper där arten kan förekomma: Jordbrukslandskap

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog

Biotoper där arten kan förekomma: Buskmark, Lövskog, Människoskapad miljö på land

Substrat/Föda:
Ved och bark (Viktig)
· barrträd - Conifers - red list assemblage (Viktig)

Smith, A. H. & Singer, R. 1964: A monograph on the genus Galerina Earle. New York.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Agaricomycetes  
 • Underklass
  Agaricomycetidae  
 • Ordning
  Agaricales  
 • Familj
  Hymenogastraceae  
 • Släkte
  Galerina - hättingar 
 • Art
  Galerina marginata, (Batsch) Kühner - gifthätting
  Synonymer
  Galerina autumnalis (Peck) A.H.Sm. & Singer
  Agaricus autumnalis Peck
  strimmig tofsskivling
  Pholiota marginata (Batsch) Quél.
  Agaricus marginatus Batsch
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.