Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
 Minimera
Välj ett eller flera filter för att söka
Hem  broskboll

Organismgrupp Storsvampar, Basidiesvampar Naematelia encephala
Broskboll Storsvampar, Basidiesvampar

 1. Ej bedömd NE
 2. Ej tillämplig NA
 3. Livskraftig LC
 4. Kunskapsbrist DD
 5. Nära hotad NT
 6. Sårbar VU
 7. Starkt hotad EN
 8. Akut hotad CR
 9. Nationellt utdöd RE
Kännetecken
Ej tillgänglig
Utbredning
Observationer i Sverige för broskboll
Svensk förekomst
Bofast och reproducerande
Rödlistningsbedömning 2015
Kategori
Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)
Ekologi
Barrskog, helst tallskog. Parasit på blödskinn Stereum sanguinolentum. På liggande stammar och grenar av tall, sällan gran.
Landskapstyper
Skog
Skog
Förekommer
Viktig
Biotoper
Barrskog
Barrskog
Lövskog
Lövskog
Förekommer
Viktig
Ekologisk grupp Parasit
Artfaktablad (pdf)

Klass Tremellomycetes, Ordning Tremellales (gelésvampar), Familj Naemateliaceae, Släkte Naematelia, Art Naematelia encephala (Pers.:Fr.) Fr. - broskboll Synonymer tallens gelésvamp, Tremella encephala Pers.:Fr.

Kategori Livskraftig (LC)
Tidigare Rödlistningsbedömning
 • 2010 Livskraftig (LC)
 • 2005 Livskraftig (LC)
 • 2000 Livskraftig (LC)

Svensk förekomst Bofast och reproducerande
Observationer i Sverige för broskboll

Blå punkter visar fynd registrerade i Artportalen och övriga databaser anslutna till LifeWatch. Kan innehålla observationer som inte är validerade. Kartan uppdateras var fjärde vecka.

 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Tremellomycetes  
 • Ordning
  Tremellales - gelésvampar 
 • Familj
  Naemateliaceae  
 • Släkte
  Naematelia  
 • Art
  Naematelia encephala(Pers.:Fr.) Fr. - broskboll
  Synonymer
  tallens gelésvamp
  Tremella encephala Pers.:Fr.

Barrskog, helst tallskog. Parasit på blödskinn Stereum sanguinolentum. På liggande stammar och grenar av tall, sällan gran.

Ekologisk grupp: Parasit

Landskapstyper som är viktiga för arten: Skog

Biotoper som är viktiga för arten: Barrskog, Lövskog

K. Bjørnekær, Friesia 3: 19-21, 1944.

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.

Namn och släktskap
 • Rike
  Fungi - svampar 
 • Stam
  Basidiomycota - basidiesvampar 
 • Understam
  Agaricomycotina  
 • Klass
  Tremellomycetes  
 • Ordning
  Tremellales - gelésvampar 
 • Familj
  Naemateliaceae  
 • Släkte
  Naematelia  
 • Art
  Naematelia encephala, (Pers.:Fr.) Fr. - broskboll
  Synonymer
  tallens gelésvamp
  Tremella encephala Pers.:Fr.
Mer information
Faktakällor

Fakta om denna art bygger huvudsakligen på rödlistningsbedömningen 2015.